piątek, 22 stycznia 2021

Newsroom

Bocian przedterminowo spłacił część obligacji

msd | 04 stycznia 2021
Everest Capital, spóła celowa z pożyczkowej grupy działającej pod marką Bocian, przedterminowo spłaciła 5,5 mln zł nienotowanych obligacji serii N.

Po częściowym wcześniejszym wykupie całkowita wartość papierów serii N spadła do 11 mln zł. Ich termin spłaty to październik 2022 r. 

Podobne przedterminowe spłaty papierów serii N, także po 5,5 mln zł, Everest Capital przeprowadził też na koniec marca i czerwca 2020 r.

Na Catalyst znajdują się trzy inne serie długu Everestu, z czego dwie wygasać będą w tym roku – 18,5 mln zł w czerwcu i 21,7 mln zł we wrześniu. Do handlu nimi dochodzi tylko sporadycznie, a noworoczne arkusze ofert kupna/sprzedaży pozostają na razie czyste.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje