środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

BOŚ wykupi przed terminem obligacje podporządkowane warte 120 mln zł

ems | 13 marca 2018
Chodzi o nienotowane na Catalyst papiery serii A oferowane w listopadzie 2009 r.

Transakcja ma zostać przeprowadzona 3 maja 2018 r., a bezpośrednim celem banku jest obniżenie kosztów odsetkowych. Oryginalny termin zapadalności obligacji mija w listopadzie 2019 r., przedterminowy wykup oznacza skrócenie „życia” papierów o 18 miesięcy.

Na hurtowej części Catalyst pozostają notowania dwóch serii obligacji podporządkowanych Banku Ochrony Środowiska.

Więcej wiadomości o Bank Ochrony Środowiska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje