poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

BPS poprawia adekwatność kapitałową

msd | 13 lipca 2016
Po rozpoznaniu zysku z transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc. Bank Polskiej Spółdzielczości zakończył pierwsze półrocze na wysokim plusie.

BPS wykazał 94,4 mln zł jednostkowego zysku netto w pierwszej połowie roku wobec 21,3 mln zł straty przed rokiem (36,9 mln zł skonsolidowanej straty). Informację tę podano w komunikacie prasowym banku, nie zaś w formie sprawozdania finansowego, które bank zamierza opublikować za półtora miesiąca. 

Po sześciu miesiącach tego roku BPS wykazuje też poprawę łącznego współczynnika kapitałowego. Na koniec czerwca, jak podano, wynosił on 10,5 proc. wobec 9,5 proc. w grudniu (8,7 proc. dla grupy BPS). 

Komunikat banku nie zawiera natomiast dalszych informacji na temat sytuacji finansowej.

Ubiegły rok, objęty programem naprawczym, BPS zakończył na niewielkim plusie, lecz na poziomie grupy trzeci rok z rzędu wykazał stratę. Wyniosła ona 43,2 mln zł i dzięki niższym odpisom była znacznie niższa niż w poprzednich latach. Bank wciąż zmaga się jednak z niską jakością aktywów, na koniec grudnia udział kredytów zagrożonych sięgał bowiem 28,3 proc. 

Powolna poprawa sytuacji BPS-u wpłynęła na podniesienie ze stabilnej do pozytywnej perspektywy ratingu nadanego przez agencję EuroRating. Sama ocena wciąż pozostaje na poziomie CCC, co oznacza „bardzo wysokie ryzyko kredytowe”.

W obrocie na Catalyst znajdują się trzy serie podporządkowanych obligacji Banku Polskiej Spółdzielczości. Wszystkie notowane są poniżej nominału, z rentownościami od 7,1 do 10,2 proc. brutto.  W tym ostatnim przypadku chodzi o sporną serię BPS1122 (KNF ma zastrzeżenia do zaliczania jej do funduszy Tier II), dla której rentowność liczona jest do dnia, w którym bank ma prawo do przedterminowego wykupu. Jeśli z niego nie skorzysta rentowność będzie wyższa, bo od listopada 2017 r. rośnie marża.

 

 • Bank BPS przyjął strategię na lata 2018-2026

  23 sierpnia 2018
  Bank Polskiej Spółdzielczości zamierza kontynuować działania stabilizacyjne w ramach programu naprawczego na lata 2014-2019. Chce też ustabilizować źródła przychodów z działalności komercyjnej i wzmocnić pozycję zrzeszenia BPS, dla którego pełni rolę banku zrzeszającego.
  czytaj więcej
 • Bank BPS ma zgodę KNF na przedterminowy wykup obligacji

  20 lipca 2018
  Wcześniejsza spłata 10-letnich podporządkowanych papierów dłużnych serii BPS0720 o wartości 80 mln zł zostanie przeprowadzona 31 sierpnia.
  czytaj więcej
 • Bank BPS otrzymał 50 mln zł podporządkowanej pożyczki

  21 czerwca 2018
  Pożyczkodawcą jest Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, czyli porozumienie ponad 290 banków spółdzielczych, w tym BPS, które mają się wzajemnie wspierać w zakresie płynności i wypłacalności.
  czytaj więcej
 • Bank BPS ze stratą i uwagami audytora

  20 czerwca 2018
  Skonsolidowana strata banku sięgnęła w ubiegłym toku 46,3 mln zł. Realizacja postępowania naprawczego przebiega raczej niespecjalnie, jeśli rzucić okiem na współczynniki kapitałowe. Audytor zgłosił zastrzeżenia do sprawozdania banku, a jedno z nich prowadzi do interesującego funduszu inwestycyjnego z akcjami BPS-u i niepłynnymi obligacjami spółdzielczymi.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje