środa, 27 maja 2020

Newsroom

Braster po raz kolejny przesuwa termin zgromadzenia obligatariuszy

msd | 11 maja 2020
Telemedyczna spółka odwołała zaplanowane na 18 maja zgromadzenie obligatariuszy. Zwołała kolejne z zasadniczo niezmienionym projektem uchwał, mimo że otwarto wobec niej postępowanie restrukturyzacyjne.

Nowy termin zgromadzenia obligatariuszy dla właścicieli wartych 9,45 mln zł papierów dłużnych serii A wyznaczono tym razem na 29 maja. Spółka wciąż chce przesunąć termin ostatecznej spłaty z 29 listopada tego roku do 27 czerwca 2023 r. przy jednoczesnej amortyzacji (po 9 proc. nominału co kwartał), która miałaby się rozpocząć w marcu 2021 r.

Zmianę terminu zgromadzenia spółka tłumaczy wszczęciem wobec niej przyspieszonego postępowania układowego.

„Przeprowadzenie zgromadzenia obligatariuszy w terminie późniejszym niż pierwotnie planowany pozwoli na lepsze uwzględnienie aktualnej sytuacji i przygotowanie przebiegu obrad, a jednocześnie na podjęcie dodatkowych działań mających na celu pozyskanie kworum zdolnego do podejmowania uchwał.” – poinformował Braster.

Na początku marca Braster nie wypłacił obligatariuszom wartych 9,45 mln zł papierów serii A raty kapitałowej oraz kuponu odsetkowego. Cztery tygodnie później spółka złożyła do sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, które ruszyło 30 kwietnia.

Próba zmiany warunków emisji podczas zgromadzenia obligatariuszy, gdy spółka znajduje się już pod ochroną sądowej restrukturyzacji, to przypadek dość osobliwy. Braster jednak nie wyjaśnia, dlaczego równolegle podąża dwiema ścieżkami restrukturyzacji zobowiązań.

Zabezpieczeniem obligacji Brastera jest zastaw na linii produkcyjne oraz hipoteka, ale na drugim miejscu. Każde z nich wyceniane jest na 6,1 mln zł, aczkolwiek spółka przestrzegała w marcu przed próbami zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, wskazując wówczas, że proces uzyskania środków mógłby trwać co najmniej 18 miesięcy, a możliwa do uzyskania cena byłaby znacząco poniżej rynkowej.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje