poniedziałek, 30 listopada 2020

Newsroom

Braster proponuje obligatariuszom częściowe umorzenie lub konwersję na akcje

msd | 20 października 2020
Spółka chce spłacić 40 proc. obligacyjnego kapitału, a pozostałość proponuje rozliczyć konwersją na akcje lub gotówką, ale po częściowym umorzeniu. Podstawą złożonych propozycji układowych jest plan restrukturyzacji, zakładający wejście w wiele modnych biznesów, na co spółka potrzebuje kolejnych pieniędzy.

Braster proponuje wierzycielom spłatę 40 proc. kapitału z wartych 9,45 mln zł obligacji serii A w 12 równych miesięcznych ratach, płatnych po uprawomocnieniu się układu. Wybór co do sposobu spłaty pozostałych 60 proc. kapitału miałby należeć do obligatariuszy. Spółka proponuje konwersję wierzytelności na nowe akcje lub spłatę w kolejnych ratach, tym razem 24-miesięcznych, ale po uprzedniej redukcji 40 proc. pozostałego kapitału. Innymi słowy, obligatariuszom, których nie interesują akcje Brastera, spółka proponuje spłatę łącznie 76 proc. kapitału w trzy lata. 

Zaspokojenie wierzytelności wynikających z obligacji serii A miałoby się odbyć bez jakichkolwiek odsetek, wynika z przedstawionych propozycji układowych.

Łącznie w ramach konwersji wszystkich układowych wierzytelności na akcje Braster mógłby wyemitować do 10,48 mln nowych akcji wobec 22,26 mln obecnie istniejących.

Porozumienie z obligatariuszami miałoby zagwarantować Brasterowi, że w 2023 r., czyli po 15 latach od powstania, spółka osiągnęłaby swój pierwszy zysk netto. Byłoby to 0,4 mln zł, ale już rok i dwa lata później wynik wzrósłby kolejno do 4,4 mln zł oraz 8,8 mln zł, wynika z prognozy dla scenariusza pierwszego, który spółka uznaje za „najbardziej prawdopodobny”.

Sam plan restrukturyzacyjny Brastera to nie tylko obniżenie kosztów i zwiększenie sprzedaży flagowego urządzenia do badania piersi, ale – znacznie ciekawsze – rozszerzenie działalności o kolejne segmenty. Do niedawno wdrożonych ciekłokrystalicznych wskaźników temperatury i przyłbic ochronnych Braster chce dołączyć cały szereg modnych biznesów, od elektrycznych hulajnóg i ładowarek do samochodów elektrycznych, przez instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, aż po kosmetyki z konopii oraz preparaty dezynfekcyjne z użyciem dwutlenku tytanu i nanosrebra. 

Pomimo przepalenia przez ponad 10 lat około 130 mln zł gotówki, Braster jest obecnie w trakcie procesu kolejnego dokapitalizowania. Spółka prowadzi ratunkową emisję akcji serii O, w ramach której dotychczas zawarła z inwestorami umowy na objęcie 2,2 mln akcji po cenie 0,8 zł za sztukę. Lecz planuje sprzedać jeszcze od 5 do 6,25 mln sztuk kolejnych akcji.

„(…) dotychczasowe doświadczenie spółki w pozyskiwaniu kapitału z rynków finansowych (na przestrzeni 10 lat pozyskała ok. 132 mln zł finansowania, 120 mln zł jako kapitał, 12 mln zł w formie długu) pozwala patrzeć na wyzwanie restrukturyzacji ok. 14 mln zobowiązań z uzasadnionym optymizmem.” – napisano w złożonym do sądu planie restrukturyzacyjnym Brastera.

We wrześniu biegły (Grant Thornton) odmówił wydania wniosku z przeglądu półrocznego sprawozdania Brastera, między innymi z powodu braku możliwości stwierdzenia, czy poczynione przez spółkę założenie kontynuacji działalności jest zasadne. Wcześniej ten sam audytor wydał też negatywną opinię do sprawozdania za 2019 r.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

 • Indeks Default Rate: Co 20 złotówka z obligacji firm na straty

  05 października 2020
  Firmy nie wykupiły 556 mln zł giełdowych obligacji przez ostatnie 12 miesięcy. Śrubowanie rekordu trwa, choć najczarniejsze scenariusze gospodarcze na razie omijają rynek Catalyst szerokim łukiem.
  czytaj więcej
 • Zarząd Brastera zadowolony z siebie

  18 sierpnia 2020
  Z „dużego zainteresowania” kontenerem stojącym na terenie siedziby spółki zarząd Brastera wyciąga wniosek, że uda mu się zdywersyfikować przychody o działalność niemedyczną, co w przyszłości pozwoli na ustabilizowanie sytuacji finansowej, w tym spłatę niewykupionych obligacji.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Ponad 0,5 mld zł strat na obligacjach korporacyjnych

  07 lipca 2020
  W ostatnich 12 miesiącach spółki notowane na Catalyst nie spłaciły papierów dłużnych o łącznej wartości 551,8 mln zł, co – bez związku z pandemią – stanowi absolutny rekord w blisko 11-letniej historii tego rynku.
  czytaj więcej
 • Audytor nie widzi szans dla Brastera

  01 lipca 2020
  Zdaniem biegłego, który wydał negatywną opinię o rocznym sprawozdaniu Brastera, spółka nie ma realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności, dlatego przyjęte przez zarząd założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje