niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Braster zaczął spłacać obligacje

msd | 03 września 2019
Telemedyczna spółka wypłaciła inwestorom 854,7 tys. zł tytułem spłaty bieżącego i zaległego kuponu, a także okresowej amortyzacji od wartych 10,5 mln zł obligacji, które pierwotnie miały wygasać w maju.

Początkowo wykup pochodzących z publicznej emisji papierów Brastera zaplanowany był na 29 maja tego roku, lecz rzutem na taśmę – 28 maja – spółka dostała zgodę zgromadzenia obligatariuszy na przesunięcie terminu wykupu do 29 listopada, ale przy wprowadzeniu mechanizmu okresowej amortyzacji i wypłaty tylko części kuponu za pierwsze miesiące 2019 r. 

Jak wynika z rejestru KDPW, w poniedziałek do obligatariusz Brastera trafiło 854,7 tys. zł, w czym była także część kapitału. Spóła spłaciła bowiem 5 proc. wartości nominalnej długu (525 tys. zł), a także zaległe odsetki za okres od 1 kwietnia do 31 maja oraz bieżący kupon. 

Kolejne 5 proc. pierwotnego kapitału Braster zobowiązany będzie spłacić 1 grudnia, natomiast po trzech kolejnych kwartalnych okresach odsetkowych do obligatariuszy ma trafiać po 8 proc. należności główne. Pozostałe 66 proc. nominału spółka będzie musiała wykupić 29 listopada przyszłego roku.

Tymczasem, mimo zapowiedzi ze strony spółki podczas zgromadzenia obligatariuszy, papiery serii A wciąż nie wróciły do giełdowego obrotu. Jak ujawniliśmy w lipcu, spółka może mieć problem z wypełnieniem swojej obietnicy, ponieważ decyzja zgromadzenia obligatariuszy o przesunięciu terminu wykupu zapadała już po dniu ustalenia praw z obligacji. 

Nieprzypadkowo w rejestrze KDPW obligacjom Brastera przypisano 9,975 mln zł niewykonanych świadczeń, co odpowiada 95 proc. ich pierwotnej wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje