poniedziałek, 01 czerwca 2020

Newsroom

Braster zmienia zgromadzenie obligatariuszy ze stacjonarnego na zdalne

msd | 22 kwietnia 2020
Telemedyczna spółka, która utraciła płynność, odwołała zaplanowane na 24 kwietnia zgromadzenie obligatariuszy, aby na 18 maja zwołać kolejne, tym razem z możliwością zdalnego uczestnictwa. Przy okazji Braster wycofał się z jednej propozycji dla obligatariuszy.

Braster chce skorzystać z obowiązującego od kilku dni prawa, które umożliwia prowadzenie zgromadzeń obligatariuszy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Wiąże się to jednak z koniecznością zwołania zgromadzenia na nowo, co oznacza, że negocjacje z wierzycielami przesuną się o kolejny miesiąc, z 24 kwietnia do 18 maja.

Zasadniczy przedmiot obrad zgromadzenie nie uległ zmianie, poza jednym wyjątkiem. Spółka będzie chciała przesunąć termin spłaty już nieobsługiwanych obligacji o wartości 9,45 mln zł z 29 listopada tego roku do 27 czerwca 2023 r., ale przy założeniu, że od marca 2021 r. dług byłby amortyzowany. Braster wycofał natomiast propozycję uchwały w sprawie wyboru spośród obligatariuszy kandydata na członka rady nadzorczej spółki. 

Warte 9,45 mln zł obligacje Brastera są wymagalne od 2 marca. Spółka nie spłaciła wówczas 840 tys. zł kapitału w ramach okresowej amortyzacji oraz 176 tys. zł odsetek. 

Pod koniec marca Braster złożył do sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz o ogłoszenie upadłości. Jak tłumaczyła spółka, drugi z nich złożono „z ostrożności”.

Zabezpieczeniem obligacji Brastera jest zastaw na linii produkcyjne oraz hipoteka, ale na drugim miejscu. Każde z nich wyceniane jest na 6,1 mln zł, aczkolwiek spółka przestrzegała w marcu przed próbami zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, wskazując wówczas, że proces uzyskania środków mógłby trwać co najmniej 18 miesięcy, a możliwa do uzyskania cena byłaby znacząco poniżej rynkowej. 

Obligacje Brastera nie są notowana na GPW, ponieważ wycofano je z obrotu przed pierwotnym terminem wykupu (maj 2019 r.), który w ostatniej chwili udało się spółce przesunąć. Mimo zapewnień, dług nie wrócił już na Catalyst.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje