sobota, 23 marca 2019

Newsroom

BVT otrzymało kolejne żądanie przedterminowego wykupu obligacji

msd | 05 listopada 2018
Tym razem wartość zgłoszonych do przymusowej spłaty papierów serii B to 112 tys. zł. Podstawą złożonego żądania ponownie jest naruszenie wskaźnika dług netto/EBITDA.

Otrzymane żądanie jest już trzecim, które napłynęło do BVT w ostatnich dniach. Łącznie spółka zobowiązana jest do przymusowego przedterminowego wykupu długu na 212 tys. zł z emisji, której obecna wartość prawdopodobnie wynosi 1,05 mln zł. 

Dla BVT byłyby to kolejne przedterminowa spłata papierów serii B. W lutym spółka musiała przymusowo wykupić 200 tys. zł z powodu realizacji opcji put przez obligatariusza, później zaś, w lipcu i sierpniu, w związku z naruszeniem kowenantu spłaciła kolejno 200 tys. zł i 120 tys. zł.

Niedługo, bo 30 listopada, BVT zapadają warte 2,47 mln zł papiery serii A (początkowo warte 3,08 mln zł), także nienotowane na Catalyst. To akurat emisja, którą w połowie 2016 r. uplasowano w trybie oferty publicznej. Nieprzypadkowo też 18 października spółka poinformowała o nowej prywatnej ofercie obligacji, z której chce pozyskać 1,3 mln zł.

Na Catalyst notowane są natomiast trzy inne serie obligacji windykacyjnej spółki z terminami spłaty od kwietnia 2019 r. do czerwca 2020 r. Rynek wycenia je na 100-100,5 proc. nominału, co – zależnie od serii – oznacza od 6,4 do 7,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o BVT S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje