czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

BVT pozyskało 1,45 mln zł z publicznej emisji obligacji

msd | 07 września 2020
Z prowadzonej przez trzy miesiące publicznej oferty 2,5-letnich papierów serii K windykator chciał pozyskać do 2 mln zł.

Przynajmniej część z uplasowanych 1,45 mln zł BVT rozliczyło poprzez potrącenie wierzytelności (0,25 mln zł) ze starszych obligacji, które wygasały w czerwcu tego roku.

Wyemitowane przez windykatora papiery oprocentowane są na stałe 7,5 proc. rocznie przy 2,5-letnim okresie spłaty. Warunki emisji dają jednak obligatariuszom prawo do żądania częściowego wykupu długu po 18 miesiącach. 

Zabezpieczenie długu stanowić ma zastaw na wierzytelnościach do 200 proc. wartości nominalnej długu.

Uplasowane przez BVT papiery serii K były oferowane w publicznej emisji bez udziału firmy inwestycyjnej i bez konieczności sporządzania prospektu lub memorandum. Obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst, gdzie próg wejścia podniesiono niedawno do 5 mln zł.

Więcej wiadomości o BVT S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje