poniedziałek, 21 października 2019

Newsroom

Capital Park odrobinę zmniejszył ogólne zadłużenie

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 12 kwietnia 2019
Zmiana wskaźnika zadłużenia dewelopera była może symboliczna, ale przynajmniej w słusznym kierunku. Mocniej spadło natomiast saldo gotówki, choć jej poziom na koniec 2018 r. wciąż pozostawał odpowiedni.

W ubiegłym roku grupa Capital Parku wypracowała 106,2 mln zł cash flow operacyjnego wobec 86,1 mln zł rok wcześniej. Wzrosły też jednak nakłady inwestycyjne netto, do 115,1 mln zł, a wydatki na działalność finansową (wypłata odsetek, spłata zadłużenia, itp.) sięgnęły 74,1 mln zł netto. W kasie grupy ubyło więc środków pieniężnych. Ich saldo spadło o 83 mln zł do 110,3 mln zł. Nawet jeśli pominąć środki o ograniczonej możliwości dysponowania (45,9 mln zł), posiadana gotówka wciąż wystarczała do spłaty wszystkich krótkoterminowych zobowiązań Capital Park. Te podliczono bowiem na 63 mln zł, wśród czego zadłużenie odsetkowe stanowiło 43,2 mln zł.

Warto natomiast zauważyć, że w ubiegłym roku deweloper wydał więcej na spłatę długów (116,1 mln zł) niż zaciągnął nowych (88,8 mln zł). Tymczasem jego zobowiązania odsetkowe… wzrosły. Nieznacznie, ale jednak, bo z 1,31 mld zł w 2017 r. do 1,33 mld zł na koniec 2018 r. Przyczyn należy doszukiwać się we wzroście kursu EUR/PLN, ponieważ znakomita większość kredytowych i obligacyjnych długów Capital Parku jest denominowana w euro.

Przy spadku salda gotówki dług netto dewelopera wzrósł w zeszłym roku z 1,11 mld zł do 1,22 mld zł. Względem kapitałów własnych był jednak niemal jak od linijki. Wskaźnik dług netto/kapitały własne wyniósł bowiem 1,11x wobec 1,12-1,14x w czterech wcześniejszych kwartałach.

Tymczasem całkowite zobowiązania dewelopera pozostały na poziomie 1,48 mld zł, co przy wzroście aktywów z 2,48 mld zł do 2,57 mld zł pozwoliło zmniejszyć jego ogólne zadłużenie do 0,58x z 0,59-0,60x w czterech poprzednich kwartałach.

Więcej zmian zaszło natomiast w rachunku wyników Capital Parku. Przychody z wynajmu wzrosły o 16 proc. r/r do 145,8 mln zł, a sam zysk operacyjny netto na wynajmie zwiększył się o 16,7 proc. do 108,6 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej to zaś 172 mln zł wobec 5 mln zł straty przed rokiem, na czym zaważyło przede wszystkim 79,2 mln zł dodatkowego zysku z aktualizacji wyceny nieruchomości (84,7 mln zł straty przed rokiem). Zysk pochodził głównie ze wspomnianego wzrostu kursu EUR/PLN, ponieważ nieruchomościowe aktywa Capital Park wycenia w euro. Ta sama zmiana kursu walutowego doprowadziła natomiast do znacznego wzrostu pozostałych kosztów finansowych (37,1 mln zł wobec 46,7 mln zł przychodów przed rokiem), co odzwierciedla bilansowy wzrost wartości zadłużenia odsetkowego.

Ostatecznie zeszłoroczny zysk netto grupy Capital Parku wyniósł 91,1 mln zł wobec 21,9 mln zł straty przed rokiem.

W najbliższy poniedziałek dewelopera czeka wykup obligacji na 15 mln zł. To ostatnia złotowa emisja Capital Parku. Na Catalyst pozostaną trzy inne serie jego długu, ale w euro, którymi do transakcji dochodzi tylko sporadycznie.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje