środa, 22 maja 2019

Newsroom

Capital Park zmieni właściciela

msd | 11 marca 2019
Fundusze zarządzane przez Patron Capital Partners zawarły warunkową umowę sprzedaży 65,997 proc. akcji dewelopera na rzecz Madison International Realty, firmy inwestycyjnej z 3,6 mld USD aktywów, która rok temu zainwestowała w biurowiec Warsaw Spire.

Należąca do funduszy Patron spółka CP Holdings S.a.r.l. zamierza sprzedać 65,997 proc. akcji Capital Parku (64,342 proc. głosów na WZ). Przynajmniej na razie zostawi sobie natomiast pozostałe 5,56 proc. (5,42 proc. na WZ), które posiada. Zawarcie transakcji wymaga jeszcze zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Po sfinalizowaniu transakcji należąca do Madisona spółka Mirelf B.V., która od strony formalnej jest kującym, zobowiązana będzie ogłosić wezwanie na akcje Capital Parku, powodujące osiągnięcie 66 proc. w kapitale zakładowym dewelopera.

O przeglądzie opcji strategicznych wobec posiadanych akcji Capital Parku fundusze Patron informowały jeszcze w lutym 2017 r.

Z punktu widzenia obligatariuszy Capital Parku, ogłoszona transakcja, przynajmniej na razie, nie powinna wiele zmienić. Warunki emisji papierów dłużnych dewelopera nie zawierają bowiem kowenantów uprawniających inwestorów do składania żądań przedterminowego wykupu w przypadku zmiany właścicielskiej.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Capital Parku – trzy w euro i jedna w złotych. Ta ostatnia warta jest 15 mln zł i wygasa w przyszłym miesiącu. Rynek wycenia ją na 100,05 proc. Serie denominowane w euro wygasają zaś od kwietnia 2020 r. do czerwca 2021 r., a do handlu nimi dochodzi raczej rzadko. W ostatnich transakcjach wszystkie były wyceniane na 100 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje