niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Cavatina Holding ruszyła po 21,65 mln zł z publicznej emisji obligacji

Michał Sadrak | 27 lutego 2024
W ofercie kierowanej przede wszystkim do inwestorów indywidualnych, deweloper proponuje 3,5-letni dług z 6 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Składana inwestorom propozycja nie różni się od tego, co Cavatina Holding miała do zaoferowania w siedmiu wcześniejszych złotowych emisjach z lat 2022-2023. Papiery ponownie zabezpieczone zostaną więc poręczeniem większościowego akcjonariusza i będą mogły one podlegać wcześniejszej spłacie w dniach płatności odsetek, ale nie wcześniej niż po roku od emisji. 

Podobnie jak w przeszłości, warunki emisji zobowiązują Cavatinę do utrzymania długu netto poniżej 60 proc. aktywów skorygowanych o gotówkę i wartość firmy. Przy czym, tym razem naruszenie wskaźnika zadłużenia wiązałoby się nie tylko z możliwością składania przez obligatariuszy żądań wcześniejszego wykupu, ale także koniecznością podniesienia przez spółkę marży z 6,0 do 6,5 pkt proc. 

Zapisy na warte 21,65 mln zł papiery Cavatiny przyjmowane są przez Noble Securities od około 1 tys. zł, co odpowiada jednej obligacji z uwzględnieniem zmiennej ceny emisyjnej. W dniach 27-29 lutego rosnąć ona będzie od 997 do 999 zł (99,7-99,9 proc. nominału), osiągając ostatecznie 1000 zł, tj. cenę po jakiej obligacje będą obejmowane między 1 a 8 marca.

Co prawda Cavatina Holding nie ustanowiła celu emisji w ustawowym rozumieniu, ale – jak podaje – pozyskane wpływy zamierza przeznaczyć na rozwój działalności oraz obsługę i refinansowanie obecnego zadłużenia.

Oferta dewelopera prowadzona jest na podstawie memorandum informacyjnego i jest ona częścią ustanowionego przed dwoma tygodniami bezprospektowego programu do 50 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro. 

W I połowie stycznia Cavatina Holding przedterminowo zamknęła program publicznych emisji obligacji na podstawie prospektu. Pięć dni później spółka zapowiedziała zmianę strategii, w ramach której chce istotnie rozszerzyć działalność na rynku mieszkaniowym, w tym także w oparciu o istniejący bank ziemi i konwersję części projektów komercyjnych na mieszkaniowe.

W okolicach drugiej połowy marca nowe papiery Cavatiny mają trafić do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się dziewięć starszych serii długu spółki z terminami spłaty od grudnia 2024 r. do czerwca 2027 r. 

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje