niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Cavatina Holding wróci do emisji prospektowych

msd | 08 marca 2024
Deweloper ustanowił program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości 150 mln zł, który zrealizuje jednak z innym oferującym niż dotychczas.

W ramach wartego do 150 mln zł programu Cavatina Holding będzie mogła emitować dług w złotych i euro. Podobnie jak do tej pory, dług zostanie zabezpieczony co najmniej poręczeniem większościowego akcjonariusza spółki.

Na potrzeby realizacji programu Cavatina „niezwłocznie” złoży w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu. Kiedy otrzyma zielone światło, będzie mieć 12 miesięcy na publiczne oferowanie papierów dłużnych.

Tym razem realizację trzeciego już programu deweloper powierzył Noble Securities, po tym jak, wcześniej dwukrotnie rola ta przypadała Michael/Ström DM.

Decyzja o ustanowieniu nowego programu zapadała akurat, gdy Cavatina Holding kończy przyjmowanie zapisów w wartej do 21,65 mln zł publicznej ofercie, która prowadzona jest na podstawie memorandum informacyjnego (tego typu emisje pozwalają zebrać do 5 mln euro rocznie). Spółka proponuje już dobrze znane 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy 3,5-letnim okresie spłaty i zabezpieczeniu poręczeniem większościowego akcjonariusza. 

W pierwszej połowie stycznia Cavatina Holding przedterminowo zakończyła poprzedni program emisji, który przyniósł jej 116,5 mln zł z możliwych 150 mln zł. Jego zamknięcie spółka tłumaczyła stopniem wykorzystania przysługującego limitu oraz warunkami rynkowymi. Kilka dni po przedterminowym zamknięciu programu Cavatina ogłosiła zmianę strategii, przewidującą zwrot w kierunku mieszkaniówki.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Cavatiny, w tym jedna w euro. Najdłuższe złotowe serie CAV0327 oraz CAV0627, od których spółka płaci po 6 pkt proc. marży, kwotowane są przez sprzedających po 100 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje