wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

CBA zatrzymało byłych członków zarządu Altus TFI w zw. z aferą GetBacku

msd | 31 sierpnia 2018
Centralne Biuro Antykorupcyjnych zatrzymało byłego prezesa i wiceprezesa Towarzystwa. Chodzi o transakcję sprzedaży GetBackowi spółki EGB Investments przez fundusze Altusa.

Zatrzymani, w tym Piotr O., który jest założycielem i największym akcjonariuszem TFI, a do niedawna także jego prezesem, mają być podejrzani o działanie na szkodę GetBacku.

Spółka (GetBack – red.) kupiła za ponad 207 mln zł akcje innej giełdowej spółki, których wartość była wielokrotnie zawyżona. Operat szacunkowy wykazał, że były one warte jedynie 28 mln zł  – wynika z komunikatu CBA.

Funkcjonariusze CBA prowadząc śledztwo, ustalili także, że nabyta przez GetBack spółka była obciążona zobowiązaniami wartymi około 80 mln zł, które należało spłacić wierzycielom do końca 2017 roku. Tym samym straty GetBack tylko przy tej transakcji mogły wynieść 260 mln zł – podano także.

Sama prokuratura informuje, że zatrzymanym zarzuca się wyrządzenie GetBackowi szkody majątkowej na kwotę co najmniej 160 mln zł. Zatrzymani usłyszą zarzuty jeszcze w piątek. Grozi im od roku do 10 lat więzienia.

Warto przypomnieć, że do transakcji zakupu spółki EGB zastrzeżenia miała Komisja Nadzoru Finansowego, na tyle duże zresztą, że złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

- Wielogodzinne „przesłuchania” pracowników KNF przynoszą efekty. Ich ustalenia i wiedza w tej sprawie są podstawą dzisiejszych doniesień – skomentował Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Transakcja sprzedaży EGB do GetBacku warta była 207,6 mln zł. Pod nowym kierownictwem windykator odpisał jednak większość wartości firmy powstałej z zakupu (188,1 mln zł).

- Warto pamiętać, że przejęcie EGB za ponad 200 mln zł zakładało, że istotnym komponentem transakcji była przyszła współpraca, a jej wartość była wyższa niż 100 mln zł. Ta przyszła współpraca jednak nigdy nie zaistniała – mówił niedawno Przemysław Dąbrowski, prezes GetBacku, podczas spotkania z dziennikarzami.

Jednym z pomysłów na cofnięcie transakcji z funduszami Altusa była zamiana przyspieszonego postepowania układowego GetBacku na sanację. Inny pomysł zakłada natomiast oddanie sprawy do arbitrażu. Windykator, jak i jego rada wierzycieli, chcą negocjować odwrócenie transakcji, co samo w sobie mogłoby być trudne, ponieważ EGB zostało wchłonięte przez GetBack i nie stanowi już osobnego podmiotu prawnego.

Tymczasem zarządzający Altusa złożyli niedawno GetBackowi ofertę dokapitalizowania kwotą 70 mln zł. Zarząd spółki przekonuje jednak, że otrzymaną propozycję oddziela od negocjacji w sprawie transakcji zakupu EGB.

Wcześniej w aferze GetBacku zatrzymano dziewięć osób, w tym większość byłego zarządu. Ósemka zatrzymanych wciąż powinna przebywać w areszcie. Prokuratura Regionalna w Warszawie nabrała jednak wody w usta. W odpowiedzi na nasze niedawne pytania poinformowała, że nie udziela informacji z uwagi na obowiązującą tajemnicę postępowania przygotowawczego. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • KDPW pokaże obligacyjne zadłużenie spółek

  17 czerwca 2019
  Od lipca nie będziemy już zdani wyłącznie na informacje ujawnienie przez emitentów. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych bezpłatnie pokaże zadłużenie spółek wynikające z nieumorzonych obligacji, a także poinformuje o terminowości ich obsługi.
  czytaj więcej
 • Nie tak całkiem bezwartościowe zabezpieczenie obligacji Kani?

  13 czerwca 2019
  Dwie z trzech serii obligacji zakładów mięsnych zabezpieczono osobistym poręczeniem Henryka Kani oraz oświadczeniem spółki i poręczyciela o poddaniu się egzekucji. Przy takim zabezpieczeniu papiery z automatu traktowane są jako wierzytelności układowe, obligatariusze mogą jednak próbować dochodzić swoich roszczeń u Henryka Kani.
  czytaj więcej
 • MF planuje system rekompensat na rynku obligacji

  29 sierpnia 2018
  Resort finansów chce utworzyć system rekompensat dla osób fizycznych nabywających papiery dłużne, które wyemitowano lub zbyto z naruszeniem prawa – wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Przewidziano też obowiązek dematerializacji obligacji oraz ich rejestracji w KDPW.
  czytaj więcej
 • Konrad K. pozostanie w areszcie

  19 lipca 2018
  Sąd Okręgowy w Warszawie nie podzielił argumentów obrońcy byłego prezesa GetBacku i utrzymał w mocy decyzję sądu I instancji. Wyjść na wolność może natomiast dwóch innych byłych członków zarządu.
  czytaj więcej

Emisje