sobota, 19 stycznia 2019

Newsroom

CCC chce zrefinansować obligacje

msd | 12 czerwca 2018
Spółka zamierza zaoferować obecnym właścicielom papierów CCC0619 ich wcześniejszy wykup w zamian za obligacje nowej emisji.

Zamiana wartych 210 mln zł papierów CCC0619 na nową serię miałaby wynikać z zastosowania MSSF 16, nowego standardu rachunkowości dotyczącego leasingu, a co za tym idzie dokonanych zmian w programie emisji obligacji.

Zmiany w programie mają na celu dostosowanie jego treści do standardów sprawozdawczości finansowej obowiązujących w spółce (MSSF16) oraz zmian w przepisach prawa, które dokonane zostały od dnia uruchomienia programu – podało CCC.

Na razie w spółce zapadała decyzja o podjęciu rozmów z obligatariuszami w sprawie wcześniejszego wykupu serii CCC0619 w zamian za nowe papiery. Same rozmowy prowadzone będą z inwestorami instytucjonalnymi, bo to oni są w posiadaniu długu CCC.

Wyemitowane w czerwcu 2014 r. pięcioletnie obligacje o wartości 210 mln zł notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje