niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

CCC wciąż bez porozumienia z obligatariuszami

msd | 19 kwietnia 2021
Na trzecim już zgromadzeniu obligatariuszy wygasających w czerwcu papierów dłużnych o wartości 210 mln zł nie podjęto żadnych uchwał w sprawie zmiany warunków emisji. Spółka chce przedstawić wierzycielom swoje propozycje 23 kwietnia.

Jeszcze na etapie przyjmowania porządku obrad piątkowego zgromadzenia obligatariuszy wykreślono punkt mówiący o głosowaniu nad zmianą warunków emisji obligacji CCC0621, w tym ich postanowień kwalifikowanych (może to być np. zmiana terminu spłaty).

„Zmiana WEO jest jednym z elementów szerokiego procesu rozmów dotyczących zasad refinansowania grupy, które toczą się z różnymi grupami wierzycieli, w tym z bankami i obligatariuszami. Intencją emitenta jest, aby rozmowy między wszystkimi stronami toczyły się równolegle, stąd zmiany w WEO zostaną uchwalone wraz z osiągnięciem porozumienia ze wszystkimi grupami wierzycieli” – wyjaśniło CCC.

Dalej spółka przypomniała, że w najbliższy piątek odbędzie się jeszcze jedno zgromadzenie obligatariuszy. To wtedy CCC miałoby zaproponować „odpowiednie zmiany do warunków emisji obligacji”.

W piątkowym zgromadzenie obligatariuszy uczestniczyli właściciele papierów CCC0621 o wartości 119,05 mln zł, co odpowiada 56,7 proc. całej emisji.

Lada moment obuwniczej spółce mija termin covidowego porozumienia z bankami o utrzymaniu finansowania. W refinansowaniu długu bankowego i obligacyjnego pomóc ma sprzedaż 20 proc. akcji spółki eobuwie.pl, za co CCC miałoby otrzymać 1 mld zł. Spółka przekonuje, że blisko połowę (450 mln zł) wpływów z transakcji mogłaby przeznaczyć na spłatę i refinansowanie zobowiązań. Niemniej, CCC zobowiązało się też do odkupienia 20 proc. akcji Eobuwia od jego założyciela, ale za cenę 720 mln zł.

Przed otwarciem poniedziałkowej sesji papiery CCC0621 kwotowane były na 99/99,2 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje