czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

CCC wyemituje obligacje do 210 mln zł

msd | 21 czerwca 2018
Dystrybutor obuwia skieruje prywatną ofertę wyłącznie do posiadaczy notowanych na rynku hurtowym BondSpot obligacji serii 1/2014.

Zamiar refinansowania papierów CCC0619 spółka zapowiadała ponad tydzień temu. Chodzi nie tylko o wydłużenie terminu spłaty, ale i dostosowanie warunków emisji do MSSF 16, nowego standardu dotyczącego leasingu (wiele spółek wykaże pod nim wyższy poziom zadłużenia).

Nowe trzyletnie papiery zostaną wyemitowane 29 czerwca. Dług zostanie zabezpieczony poręczeniem spółek zależnych. Wysokość oprocentowania nie została natomiast upubliczniona, za wyjątkiem tego, że będzie zmienne, oparte o stopę WIBOR 6M.

W ramach rozliczenia oferty spółka nabędzie obligacje CCC0619 za 203,45 mln zł. Taką bowiem kwotę posiadacze papierów zaoferowali do odkupu.

Prywatna oferta zostanie przeprowadzona w ramach programu emisji do 500 mln zł.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje