czwartek, 04 marca 2021

Newsroom

CD Projekt zainwestuje w koronaobligacje BGK i PFR

msd | 22 stycznia 2021
Producent Cyberpunka rozszerza zasady lokowania nadwyżek gotówkowych, między innymi poprzez dodanie do listy nabywanych obligacji skarbowych także dług zabezpieczony gwarancją skarbu państwa.

CD Projekt zmienia ustalony w maju ubiegłego roku limit inwestycji w obligacje skarbowe z 300 mln zł na 50 proc. nadwyżek gotówkowych. Do listy nabywanego długu, obok rządowych papierów Polski, USA, Niemiec i Szwajcarii, spółka dołącza zaś krajowe obligacje zabezpieczone gwarancją skarbu państwa. Innymi słowy, CD Projekt otworzył sobie furtkę do kupowania koronaobligacji Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju, które wyceniane są z premią do polskich papierów skarbowych („covidowe” obligacje nie są zwolnione z podatku bankowego i są mniej płynne).

Studio zastrzega, że w przypadku zakupu zagranicznych papierów będzie zawierać także transakcje zabezpieczające przed ryzykiem kursowym.

Na koniec września CD Projekt miał 634,9 mln zł środków pieniężnych, depozytów i obligacji. Na te ostatnie przypadało 128,3 mln zł. Dane te prawdopodobnie są już mocno nieaktualne, ponieważ 10 grudnia premierę miała gra Cyberpunk 2077. Już dzień później spółka poinformowała, że szacowane należności ze sprzedaży przedpremierowej pokryły nakłady poniesione na produkcję i promocję gry. Gra nie spełniła jednak oczekiwań, szczególnie na konsolach starej generacji, co jest między innymi źródłem pozwów wobec CD Projektu od inwestorów z USA.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje