środa, 08 kwietnia 2020

Newsroom

Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

msd | 19 lutego 2020
Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.

Oferta Cedrobu została złożona w ślad za wnioskiem o ogłoszenie upadłości Kani, wynika z informacji podanych przez zarządcę spółki. Za nabycie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa bankrutującej spółki Cedrob zaoferował 100 mln zł plus podatek, jeśli będzie on należny.

Cedrob SA zawnioskował jednocześnie o złożenie w sądzie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży ZCP na jego rzecz, tj. wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży ZCP w ramach przygotowanej likwidacji, uregulowanej w art. 56a i nast. Prawa upadłościowego – poinformował Mirosław Mozdżeń, zarządca ZM Kania.

W grudniu katowicki sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Kani. Zarządca spółki złożył wówczas uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jeszcze przed umorzeniem restrukturyzacji ZM Kania zawarły z Cedrobem umowę dzierżawy składników majątkowych niezbędnych do rozbioru, produkcji, przetwórstwa, konfekcjonowania i dystrybucji mięsa. Zawarta wówczas umowa dawała Cedrobowi prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy, gdyby wszczęto procedurę jego sprzedaży.

W czerwcu, gdy ZM Kania były już w postępowaniu restrukturyzacyjnym, minął termin wykupu wartych 50 mln zł obligacji Kani. Termin wykupu dwóch kolejnych serii o wartości 100,9 mln zł jeszcze nie upłynął, choć ich los jest przesądzony. Jedyne zabezpieczenie papierów to osobiste poręczenie Henryka Kani.

Na koniec września ubiegłego roku ZM Kania miały 861,5 mln zł zobowiązań przy 335,7 mln zł aktywów, wynika ze sprawozdania sporządzonego przez zarządcę spółki.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje