sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

msd | 19 lutego 2020
Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.

Oferta Cedrobu została złożona w ślad za wnioskiem o ogłoszenie upadłości Kani, wynika z informacji podanych przez zarządcę spółki. Za nabycie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa bankrutującej spółki Cedrob zaoferował 100 mln zł plus podatek, jeśli będzie on należny.

Cedrob SA zawnioskował jednocześnie o złożenie w sądzie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży ZCP na jego rzecz, tj. wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży ZCP w ramach przygotowanej likwidacji, uregulowanej w art. 56a i nast. Prawa upadłościowego – poinformował Mirosław Mozdżeń, zarządca ZM Kania.

W grudniu katowicki sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Kani. Zarządca spółki złożył wówczas uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jeszcze przed umorzeniem restrukturyzacji ZM Kania zawarły z Cedrobem umowę dzierżawy składników majątkowych niezbędnych do rozbioru, produkcji, przetwórstwa, konfekcjonowania i dystrybucji mięsa. Zawarta wówczas umowa dawała Cedrobowi prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy, gdyby wszczęto procedurę jego sprzedaży.

W czerwcu, gdy ZM Kania były już w postępowaniu restrukturyzacyjnym, minął termin wykupu wartych 50 mln zł obligacji Kani. Termin wykupu dwóch kolejnych serii o wartości 100,9 mln zł jeszcze nie upłynął, choć ich los jest przesądzony. Jedyne zabezpieczenie papierów to osobiste poręczenie Henryka Kani.

Na koniec września ubiegłego roku ZM Kania miały 861,5 mln zł zobowiązań przy 335,7 mln zł aktywów, wynika ze sprawozdania sporządzonego przez zarządcę spółki.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

 • Sąd ogłosił upadłość ZM Kania

  19 czerwca 2020
  Wraz z ogłoszeniem upadłości katowicki sąd zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kani za 100 mln zł netto na rzecz Cedrobu.
  czytaj więcej
 • 528,5 mln zł ujemnych kapitałów własnych ZM Kania

  20 maja 2020
  Zobowiązania Zakładów to 855,7 mln zł przy ledwie 327,2 mln zł aktywów, ale i tego nie można być pewnym, ponieważ przygotowane przez zarządcę sprawozdanie finansowe nie zostało zbadane przez biegłego. Żaden nie chcę się podjąć tego zadania.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Cisza przed burzą?

  08 kwietnia 2020
  Przez 12 ostatnich miesięcy notowane na Catalyst firmy nie spłaciły obligacji o rekordowej wartości 226,9 mln zł. Ostatnie defaulty bynajmniej nie były zaskoczeniem, ale obecna sytuacja rynkowa aż nadto sprzyja niespodziankom.
  czytaj więcej
 • Sąd zawiesił postępowania egzekucyjne wobec ZM Kania

  23 marca 2020
  W ramach toczącego się postępowania o ogłoszenie upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania katowicki sąd zawiesił postępowania egzekucyjne prowadzone przez siedem podmiotów oraz uchylił zajęcie rachunków bankowych spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje