środa, 27 maja 2020

Newsroom

Cedrob zgłosił do UOKiK zamiar koncentracji z Kanią

msd | 23 września 2019
Przetwórca drobiu zgłosił prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji polegający na nabyciu przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania.

Jak wyjaśniają ZM Kania, zgoda UOKiK na przejęcie kontroli jest jednym z warunków zawieszających wejścia w życiu umowy dzierżawy przedsiębiorstwa spółki przez Cedrob.

Do czasu ewentualnej dzierżawy Cedrob i Kanię łączyć ma zaś umowa przerobowa o wartości 4 mln zł netto miesięcznie. Jej realizacja może być jednak zagrożona, co wynika z ostatnich komunikatów zarządcy Kani. Chodzi między innymi o zabezpieczenie dokumentacji spółki przez CBŚP, kurczący się park maszynowy, czy utratę serwera i danych informatycznych. W ostatniej ze spraw zarządca spółki złożył zawiadomienie do prokuratury na – już uchylony – zarząd Kani.

W związku z pojawiającymi się dodatkowymi trudnościami zarządca Kani wystąpił do sądu z wnioskiem o rozważenie, czy występują przesłanki do umorzenia przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki. Sam Cedrob wyraził z kolei zaniepokojenie, co do możliwości realizacji umowy przerobowej oraz przeprowadzenia rzetelnego badania due diligence. Tak czy inaczej, spółka podtrzymuje zainteresowanie przejęciem przedsiębiorstwa Kani, aczkolwiek – jak podano – preferuje teraz realizację transakcji w ramach postępowania sanacyjnego lub w drodze przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).

ZM Kania znajdują się przyspieszonym postępowaniu układowym od czerwca tego roku. W czerwcu, gdy spółka była już pod ochroną sądowej restrukturyzacji, minął termin wykupu wartych 50 mln zł obligacji serii F. Dwie kolejne serie – H oraz I – wciąż notowane są na Catalyst, a rynek wycenia je w okolicach 5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje