wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Chemoservis-Dwory wnioskuje też o sanację

msd | 25 maja 2018
Ponad tydzień temu spółka złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Teraz złożyła kolejny, tym razem o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Chemoservis nie wyjaśnia przyczyn złożenia kolejnego wniosku, zwłaszcza, że jako pierwszy do sądu trafił ten o ogłoszenie upadłości. Dotychczasowa praktyka na GPW pokazuje raczej, że spółki najpierw wnioskowały o któreś z postępowań restrukturyzacyjnych, niekiedy dodatkowo później składając też wniosek o ogłoszenie upadłości, ale z zastrzeżeniem, aby jego rozpoznanie nastąpiło dopiero w razie wydania negatywnej decyzji w zakresie otwarcia restrukturyzacji. Chemoservis kolejność tych działań odwrócił, nie informuje też by którykolwiek z wniosków był dla niej priorytetowy.

W kwestii złożonego w ubiegły czwartek wniosku upadłościowego spółka podaje wyłącznie, że „nie jest w posiadaniu informacji” o jego statusie.

Na początku marca Chemoservis nie wykupił obligacji serii A na 3,033 mln zł. Później spłacił część zaległości, zmniejszając wymagalną kwotę do 2,214 mln zł. Niemniej, do spółki napłynęło także warte 15,14 mln zł żądanie natychmiastowego wykupu serii B, która nie była notowana na Catalyst.

Niewykupione w marcu papiery CHS0318 znajdowały się przede wszystkim w subfunduszach Open Finance Obligacji i Open Finance Pieniężny, a także w funduszu zamkniętym BDM Obligo. W każdym z nich udział papierów Chemoservisu przekraczał 2,5 proc. aktywów (według stanu na koniec 2017 r.).

Więcej wiadomości o Chemoservis-Dwory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje