niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Columbus Energy chce pozyskać do 60 mln zł z emisji obligacji

msd | 23 czerwca 2021
Za trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne krakowska spółka zaoferuje WIBOR 6M plus 4,2 pkt proc. marży.

Będzie to pierwsza emisja Columbusa w ramach przyjętego w grudniu programu o wartości 200 mln zł, a obligacje oferowane będą wyłącznie inwestorom kwalifikowanym. Dług może trafić do giełdowego obrotu.

„Obligacje emitowane są w celu finansowania realizacji przez Columbus, bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek z grupy kapitałowej Columbus, projektów inwestycyjnych polegających na bezpośrednim lub pośrednim nabywaniu będących na etapie projektowym, budowanych lub już uruchomionych farm fotowoltaicznych lub farm wiatrowych, realizowanych przez Columbus bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek z grupy kapitałowej Columbus” – poinformował Columbus Energy.

W przeszłości spółka już finansowała się obligacjami, lecz adresowanymi głównie do inwestorów indywidualnych. Cztery serie tych papierów spłaciła w 2019 r. W tym roku natomiast Columbus rozliczył się z wartej 7,6 mln zł nienotowanej serii E. Lecz wąskie grono obligatariuszy, którzy obejmowali papiery na rynku pierwotnym, jednogłośnie wybrało zamianę długu na nowe akcje, obejmowane po cenie znacznie poniżej rynkowych notowań.

Pod koniec ubiegłego roku New Energy Investments, spółka zależna Columbusa, pozyskała w BOŚ Banku 75 mln zł z emisji 15-letnich zielonych papierów dłużnych. Uplasowano je w ramach programu wartego do 500 mln zł.

Przed tygodniem Columbus Energy poinformował o zatrudnieniu firmy doradczej Rothschild & Co, która ma pomóc spółce w procesie publicznej emisji akcji i przeniesienia jej notowań z NewConnect na główny parkiet GPW.

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst