sobota, 17 lutego 2018

Newsroom

Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na akcje Netii

msd | 05 grudnia 2017
Po zakupie pakietu 33 proc. akcji Netii medialno-telekomunikacyjny koncern ogłosił wezwanie na drugie tyle udziałów. Zrealizuje je wespół z cypryjską spółką powiązaną, kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka.

Wezwanie jest drugą częścią transakcji mającej prowadzić do osiągnięcia łącznie 66 proc. udziału w kapitale Netii. W pierwszym etapie Cyfrowy Polsat nabył we wtorek 32 proc. akcji spółki za 639 mln zł, w drugim zaś chce skupić od inwestorów udziały stanowiące 34,2 proc., co przy cenie 5,77 zł za walor oznacza kolejne 688 mln zł wydatków.

Wezwanie realizowane będzie razem z Karswell, cypryjską spółką kontrolowaną przez głównego akcjonariusza Cyfrowego Polsatu. Nabędzie ona około 70 proc. akcji objętych wezwaniem. Współudział drugiego podmiotu konieczny jest po to, aby nie doszło do naruszenia umów finansowych Cyfrowego Polsatu, o czym informowano wcześniej.

W przyszłości spółka Karswell zobowiązana będzie odsprzedać posiadane akcje Netii do Cyfrowego Polsatu za cenę z wezwania. W okresie przejściowym zobowiązuje się ona natomiast wykonywać prawo głosu z akcji Netii zgodnie z instrukcjami Cyfrowego Polsatu.

Zapisy w wezwaniu przyjmowane będą między 30 stycznia a 5 marca.

Szerzej o transakcji przejęcia Netii, źródłach jej finansowania i oczekiwanych przy Cyfrowy Polsat synergiach pisaliśmy we wtorek rano.

Notowane na Catalyst warte 1 mld zł obligacje Cyfrowego Polsatu wyceniane są na 102 proc. nominału, co daje im 3,65 proc. rentowności brutto, tj. o 0,4 pkt proc. więcej niż około cztery miesiące temu. Z naszych informacji wynika, że podczas odbytego miesiąc temu spotkania z analitykami, spółka miała zapewniać, iż na razie nie bierze pod uwagę refinansowania obligacyjnego długu.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

 • S&P obniża perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu

  21 grudnia 2017
  Osiem miesięcy po podniesieniu perspektywy oceny ratingowej medialno-telekomunikacyjnego konglomeratu agencja zdecydowała się ją obniżyć. Na razie spadają więc szanse Cyfrowego Polsatu na rating inwestycyjny.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat chce przejąć Netię

  05 grudnia 2017
  Medialno-telekomunikacyjny koncern nabył 33 proc. akcji Netii za 638,8 mln zł. Docelowo, poprzez wezwanie, chce zwiększyć udziały w kapitale przejmowanego podmiotu do 66 proc.
  czytaj więcej
 • Dług netto Cyfrowego Polsatu przestał spadać

  09 listopada 2017
  Wprawdzie zadłużenie finansowe medialno-telekomunikacyjnej grupy ponownie spadło, ale z powodu słabszego gotówkowo kwartału sam dług netto oraz wskaźnik dług netto/EBITDA zakończyły trwające półtora roku delewarowanie. Refinansowanie taniejących ostatnio obligacji nie jest brane pod uwagę.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (06.10)

  09 października 2017
  Ostatnie trzy tygodnie to duża zmiana w cenach obligacji notowanych na rynku Catalyst. Po wielu tygodniach systematycznego wzrostu, tym razem miała miejsce korekta, podczas której spadły ceny obligacji wielu interesujących emitentów.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rosną przychody Biogenedu

  16 lutego 2018
  Producent dermokosmetyków zwiększył zeszłoroczną sprzedaż o 17,3 proc. r/r do 33,6 mln zł. W ślad za wyższymi przychodami rosną też zyski ze sprzedaży, co nie przekłada się jednak na kolejne linie wynikowe.
  czytaj więcej
 • Klon mniej zadłużony, ale z bardzo niską płynnością

  16 lutego 2018
  Dokapitalizowanie i spłata obligacji pozwoliły działającej w branży drzewnej spółce obniżyć wskaźniki zadłużenia, choć zobowiązania odsetkowe wciąż pozostają wysokie względem osiąganych wyników. Najsłabiej, jak zwykle, wypada natomiast płynność.
  czytaj więcej
 • Emisja refinasująca Compu trafiła na Catalyst

  05 grudnia 2017
  Technologiczna spółka wprowadziła do obrotu warte 36 mln zł obligacje, które zostały wyemitowane celem zrefinansowania papierów wygasających w lipcu.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat chce przejąć Netię

  05 grudnia 2017
  Medialno-telekomunikacyjny koncern nabył 33 proc. akcji Netii za 638,8 mln zł. Docelowo, poprzez wezwanie, chce zwiększyć udziały w kapitale przejmowanego podmiotu do 66 proc.
  czytaj więcej

Emisje