czwartek, 14 grudnia 2017

Newsroom

Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na akcje Netii

msd | 05 grudnia 2017
Po zakupie pakietu 33 proc. akcji Netii medialno-telekomunikacyjny koncern ogłosił wezwanie na drugie tyle udziałów. Zrealizuje je wespół z cypryjską spółką powiązaną, kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka.

Wezwanie jest drugą częścią transakcji mającej prowadzić do osiągnięcia łącznie 66 proc. udziału w kapitale Netii. W pierwszym etapie Cyfrowy Polsat nabył we wtorek 32 proc. akcji spółki za 639 mln zł, w drugim zaś chce skupić od inwestorów udziały stanowiące 34,2 proc., co przy cenie 5,77 zł za walor oznacza kolejne 688 mln zł wydatków.

Wezwanie realizowane będzie razem z Karswell, cypryjską spółką kontrolowaną przez głównego akcjonariusza Cyfrowego Polsatu. Nabędzie ona około 70 proc. akcji objętych wezwaniem. Współudział drugiego podmiotu konieczny jest po to, aby nie doszło do naruszenia umów finansowych Cyfrowego Polsatu, o czym informowano wcześniej.

W przyszłości spółka Karswell zobowiązana będzie odsprzedać posiadane akcje Netii do Cyfrowego Polsatu za cenę z wezwania. W okresie przejściowym zobowiązuje się ona natomiast wykonywać prawo głosu z akcji Netii zgodnie z instrukcjami Cyfrowego Polsatu.

Zapisy w wezwaniu przyjmowane będą między 30 stycznia a 5 marca.

Szerzej o transakcji przejęcia Netii, źródłach jej finansowania i oczekiwanych przy Cyfrowy Polsat synergiach pisaliśmy we wtorek rano.

Notowane na Catalyst warte 1 mld zł obligacje Cyfrowego Polsatu wyceniane są na 102 proc. nominału, co daje im 3,65 proc. rentowności brutto, tj. o 0,4 pkt proc. więcej niż około cztery miesiące temu. Z naszych informacji wynika, że podczas odbytego miesiąc temu spotkania z analitykami, spółka miała zapewniać, iż na razie nie bierze pod uwagę refinansowania obligacyjnego długu.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

 • Cyfrowy Polsat chce przejąć Netię

  05 grudnia 2017
  Medialno-telekomunikacyjny koncern nabył 33 proc. akcji Netii za 638,8 mln zł. Docelowo, poprzez wezwanie, chce zwiększyć udziały w kapitale przejmowanego podmiotu do 66 proc.
  czytaj więcej
 • Dług netto Cyfrowego Polsatu przestał spadać

  09 listopada 2017
  Wprawdzie zadłużenie finansowe medialno-telekomunikacyjnej grupy ponownie spadło, ale z powodu słabszego gotówkowo kwartału sam dług netto oraz wskaźnik dług netto/EBITDA zakończyły trwające półtora roku delewarowanie. Refinansowanie taniejących ostatnio obligacji nie jest brane pod uwagę.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (06.10)

  09 października 2017
  Ostatnie trzy tygodnie to duża zmiana w cenach obligacji notowanych na rynku Catalyst. Po wielu tygodniach systematycznego wzrostu, tym razem miała miejsce korekta, podczas której spadły ceny obligacji wielu interesujących emitentów.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat zwiększa zyski i przepływy operacyjne

  24 sierpnia 2017
  Gotówkowe nadwyżki medialno-telekomunikacyjna grupa konsekwentnie przeznacza na redukcję zadłużenia, co doceniają nie tylko agencje ratingowe, ale i rynek długu, gdzie od połowy ubiegłego roku obligacje Cyfrowego Polsatu wyceniane są z coraz niższymi rentownościami.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje