czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na akcje Netii

msd | 05 grudnia 2017
Po zakupie pakietu 33 proc. akcji Netii medialno-telekomunikacyjny koncern ogłosił wezwanie na drugie tyle udziałów. Zrealizuje je wespół z cypryjską spółką powiązaną, kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka.

Wezwanie jest drugą częścią transakcji mającej prowadzić do osiągnięcia łącznie 66 proc. udziału w kapitale Netii. W pierwszym etapie Cyfrowy Polsat nabył we wtorek 32 proc. akcji spółki za 639 mln zł, w drugim zaś chce skupić od inwestorów udziały stanowiące 34,2 proc., co przy cenie 5,77 zł za walor oznacza kolejne 688 mln zł wydatków.

Wezwanie realizowane będzie razem z Karswell, cypryjską spółką kontrolowaną przez głównego akcjonariusza Cyfrowego Polsatu. Nabędzie ona około 70 proc. akcji objętych wezwaniem. Współudział drugiego podmiotu konieczny jest po to, aby nie doszło do naruszenia umów finansowych Cyfrowego Polsatu, o czym informowano wcześniej.

W przyszłości spółka Karswell zobowiązana będzie odsprzedać posiadane akcje Netii do Cyfrowego Polsatu za cenę z wezwania. W okresie przejściowym zobowiązuje się ona natomiast wykonywać prawo głosu z akcji Netii zgodnie z instrukcjami Cyfrowego Polsatu.

Zapisy w wezwaniu przyjmowane będą między 30 stycznia a 5 marca.

Szerzej o transakcji przejęcia Netii, źródłach jej finansowania i oczekiwanych przy Cyfrowy Polsat synergiach pisaliśmy we wtorek rano.

Notowane na Catalyst warte 1 mld zł obligacje Cyfrowego Polsatu wyceniane są na 102 proc. nominału, co daje im 3,65 proc. rentowności brutto, tj. o 0,4 pkt proc. więcej niż około cztery miesiące temu. Z naszych informacji wynika, że podczas odbytego miesiąc temu spotkania z analitykami, spółka miała zapewniać, iż na razie nie bierze pod uwagę refinansowania obligacyjnego długu.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje