piątek, 19 lipca 2019

Newsroom

Cyfrowy Polsat przydzielił obligacje na 1 mld zł

msd | 23 kwietnia 2019
Siedmioletnie niezabezpieczone papiery dłużne medialno-telekomunikacyjnego koncernu objęło 59 inwestorów. Wpływy z nowej emisji mają trafić na refinansowanie starszej serii CPS0721.

Nowy dług jest oprocentowany na WIBOR 6M plus 1,75 pkt proc. marży, czyli o 0,75 pkt proc. niżej od serii CPS0721, także wartej 1 mld zł. Zrefinansowanie starszego długu, oprócz wydłużenia okresu spłaty o blisko pięć lat, pozwoli więc spółce zaoszczędzić 7,5 mln zł rocznie na kosztach odsetkowych.

Przedterminowy wykup obligacji CPS0721 może zostać przeprowadzony w dowolnym momencie, pod warunkiem, że Cyfrowy Polsat poinformuje o tym fakcie 10 dni roboczych wcześniej. Od lipca ubiegłego roku spółka nie jest już zobowiązana do wypłaty obligatariuszom premii za realizację opcji call.

Wcześniej Cyfrowy Polsat zastrzegał, że nowa emisja może zostać także częściowo opłacona poprzez potrącenie wierzytelności wynikających ze starszych papierów dłużnych CPS0721.

Dwa tygodnie temu spółka informowała, że udział w nowej emisji wziąć może także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Na otwarciu wtorkowej sesji papierami CPS0721 nie handlowano. W ofertach kupna/sprzedaży wyceniane są zaś na 100,1/100,3 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje