wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Cyfrowy Polsat przydzielił obligacje na 1 mld zł

msd | 23 kwietnia 2019
Siedmioletnie niezabezpieczone papiery dłużne medialno-telekomunikacyjnego koncernu objęło 59 inwestorów. Wpływy z nowej emisji mają trafić na refinansowanie starszej serii CPS0721.

Nowy dług jest oprocentowany na WIBOR 6M plus 1,75 pkt proc. marży, czyli o 0,75 pkt proc. niżej od serii CPS0721, także wartej 1 mld zł. Zrefinansowanie starszego długu, oprócz wydłużenia okresu spłaty o blisko pięć lat, pozwoli więc spółce zaoszczędzić 7,5 mln zł rocznie na kosztach odsetkowych.

Przedterminowy wykup obligacji CPS0721 może zostać przeprowadzony w dowolnym momencie, pod warunkiem, że Cyfrowy Polsat poinformuje o tym fakcie 10 dni roboczych wcześniej. Od lipca ubiegłego roku spółka nie jest już zobowiązana do wypłaty obligatariuszom premii za realizację opcji call.

Wcześniej Cyfrowy Polsat zastrzegał, że nowa emisja może zostać także częściowo opłacona poprzez potrącenie wierzytelności wynikających ze starszych papierów dłużnych CPS0721.

Dwa tygodnie temu spółka informowała, że udział w nowej emisji wziąć może także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Na otwarciu wtorkowej sesji papierami CPS0721 nie handlowano. W ofertach kupna/sprzedaży wyceniane są zaś na 100,1/100,3 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

 • Poprawa płynności Cyfrowego Polsatu

  14 maja 2020
  Na koniec marca saldo środków pieniężnych medialno-telekomunikacyjnej grupy wzrosło do 1,1 mld zł, a po dniu bilansowym udało jej się uzyskać wakacje kredytowe i wydłużyć terminy spłaty kluczowego kredytu. Po drugiej stronie medalu jest jednak planowane przejęcie Interii i prawdopodobna wypłata dywidendy.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat kupi Interię za 422 mln zł

  04 maja 2020
  Wchodząca w skład medialno-telekomunikacyjnej grupy Telewizja Polsat zawarła przedwstępną umowę nabycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków spółek z grupy Interia.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat przesunął terminy spłaty kredytów

  28 kwietnia 2020
  W najbliższych miesiącach spółka nie zapłaci rat od kredytu terminowego, a ostateczne terminy kredytów przypadać będą od dwa lata później.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat nie rezygnuje z inwestycji

  23 kwietnia 2020
  Medialno-telekomunikacyjna grupa odczuwa skutki pandemii koronawirusa na wielu płaszczyznach, ale – jak zapewnia – utrzymuje wysoką płynność i generuje wysokie dodatnie przepływy pieniężne. Założonych projektów inwestycyjnych nie zamierza natomiast porzucać.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje