niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Cyfrowy Polsat przyjął program emisji obligacji na 1 mld zł

msd | 26 marca 2019
Do emisji nowych papierów dłużnych telekomunikacyjno-medialnego koncernu powinno dojść w drugim kwartale. Pozyskane środki trafią na refinansowanie starszych obligacji CPS0721.

Warunki przyjętego programu zakładają wstępnie, że Cyfrowy Polsat uplasuje jedną lub kilka serii niezabezpieczonych papierów dłużnych z terminem wykupu do siedmiu lat.

Przyjęty program wart jest 1 mld zł, tyle samo co obligacje serii A (CPS0721), które Cyfrowy Polsat zamierza zrefinansować. Ważność programu wygaśnie natomiast wraz z przedterminowym wykupem lub skupem w celu umorzenia wszystkich papierów serii A.

Intencją spółki, jak podano, jest przeprowadzenie emisji w drugim kwartale tego roku. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie jednak konieczność wystąpienia „odpowiednich warunków na rynku”.

Oferta lub oferty nowych obligacji będą mogły być prowadzone w trybie emisji prywatnej, jak i publicznej. Najpewniej chodzi jednak o oferty publiczne, ale kierowane do profesjonalnych inwestorów, które nie wymagają sporządzenia i zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego.

We wtorek rano papiery CPS0721 tanieją o 0,34 pkt proc. do 100,56 proc. nominału.

W lipcu ubiegłego roku spółka przestała być zobowiązana do wypłaty obligatariuszom premii, jeśli dojdzie do przedterminowego wykupu.

O wstępnych przymiarkach do refinansowania starszych obligacji Cyfrowy Polsat informował w październiku.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje