czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Czerwcowa emisja i2 Development trafiła na Catalyst

msd | 06 sierpnia 2018
Wrocławski deweloper wprowadził do obrotu uplasowane w ramach publicznej oferty dwuipółletnie obligacje, za które płaci WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży.

Debiutujące papiery serii F nie są zabezpieczone, a ich warunki emisji przewidują możliwość przedterminowego wykupu najwcześniej po 12 miesiącach od przydziału. Wśród kowenantów zapisano między innymi zobowiązanie, że wskaźnik dług netto/kapitały własne na poziomie skonsolidowanym nie przekroczy 70 proc.

Obligacje I2D1220 warte są 15,05 mln zł. Uplasowano je w ofercie publicznej do 20 mln zł, przeprowadzonej w ramach wartego 100 mln zł programu. Na razie była to dla i2 Development pierwsza publiczna emisja obligacji. Kolejne spółka może prowadzić do maja przyszłego roku, wtedy bowiem wygasa ważność prospektu.

Na rynku pierwotnym papiery dewelopera trafiły do portfeli 100 inwestorów. Także i pod tym względem byłą to więc jedna z najmniejszych prospektowych ofert publicznych. Oddać należy jednak, że próg wejścia ustalony był relatywnie wysoko (25 tys. zł), nie zapominając też, że obok emisji Orlenu była to w zasadzie jedyna publiczna oferta obligacji od czasu wybuchu afery GetBacku.

Do godz. 10.15 nie handlowano debiutującymi papierami I2D1220. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

W obrocie na Catalyst znajdują się też trzy starsze serie długu wrocławskiego dewelopera z terminami spłaty od lipca 2019 r. do lutego 2020 r. Do transakcji dochodzi tylko na krótszych seriach I2D0719 oraz I2D1019, które ostatnio wyceniano z rentownościami wynoszącymi odpowiednio 5,04 i 6,01 proc. brutto.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst