wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Część ubiegłotygodniowych zatrzymań ws. GetBacku zakończona aresztem

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 kwietnia 2019
Wobec pięciu z 11 zatrzymanych 2 kwietnia osób zastosowano tymczasowy areszt, ale w dwóch przypadkach miał charakter warunkowy i uległ uchyleniu po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

Przed tygodniem funkcjonariusze CBA zatrzymali 11 osób w sprawie GetBacku, w tym osiem z nich to osoby związane z Idea Bankiem. Chodzi o byłego dyrektora departamentu prawnego banku, a jednocześnie jego prokurenta, radcę prawnego świadczącego usługi na rzecz banku, a także sześciu pracowników, którzy sprzedawali obligacje GetBacku.

Tym razem warszawska prokuratura kazała długo czekać na informacje o dalszych losach zatrzymanych osób.

- (…) po wykonaniu czynności procesowych na terenie tutejszej Prokuratury z 11 osobami zatrzymanymi 2 kwietnia br., prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym wobec sześciu osób w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego – poinformowała Obligacje.pl prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Ubiegłotygodniowe zatrzymania – jak tłumaczono – miały związek z „doprowadzeniem wielu osób (obligatariuszy, akcjonariuszy) do niekorzystnego rozrządzenia mieniem znacznej wartości w związku z emisją i sprzedażą obligacji spółki GetBack oraz innych podmiotów z nią powiązanych, która dokonywana była między innymi za pośrednictwem Idea Banku”.

Pozostali podejrzani trafili do aresztu, aczkolwiek nie wszyscy w nim pozostali na dłużej.

- Wobec pięciu podejrzanych skierowano wnioski do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, które zostały uwzględnione, przy czym w przypadku dwóch osób sąd zastosował tzw. areszt warunkowy, który uległ uchyleniu po wpłaceniu kwoty poręczenia majątkowego – poinformowała także prok. Zabłocka – Konopka.

Tydzień temu warszawska prokuratura informowała, że trzem z 11 zatrzymanych osób zarzuca się „popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy i działania na szkodę spółki GetBack”.

W lutym zatrzymano 18 osób, wśród których byli prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy i pozostali pracownicy Idea Banku.

Dotychczas w śledztwie dotyczącym GetBacku zarzuty postawiono 49 osobom, w tym wobec 10 prawdopodobnie stosowany jest areszt.

Więcej wiadomości o GetBack S.A., Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Henryk Kania wrócił do zarządu ZM Kania

  17 czerwca 2019
  Rada nadzorcza spółki odwołała Grzegorza Minczanowskiego ze stanowiska prezesa i powierzyła mu pełnienie obowiązków wiceprezesa. Pełnienie obowiązków prezesa na okres trzech miesięcy powierzono zaś Henrykowi Kani.
  czytaj więcej
 • Statimie wyparowało 74 proc. kapitałów własnych

  17 czerwca 2019
  Biegły rewident nakazał windykacyjnej spółce ponowną wycenę wierzytelności, stąd jej zeszłoroczny zysk netto w kwocie 7,9 mln zł po audycie zamienił się w 12,5 mln zł straty. Statima od miesiąca czeka na otwarcie postępowania układowego. Sąd wciąż nie wydał decyzji, a spółka na razie nie ujawnia propozycji układowych.
  czytaj więcej
 • Inno-Gene nie wykupiło obligacji

  09 kwietnia 2019
  Do końca marca biotechnologiczna spółka miała wykupić warte 522 tys. zł obligacje, których termin spłaty minął jeszcze w październiku ubiegłego roku. Obietnicy nie dotrzymała, wynika z naszych informacji.
  czytaj więcej
 • GetBack oczekuje 85,2 mln zł umorzeń wobec zabezpieczonych wierzycieli

  09 kwietnia 2019
  Windykator ustalił z zabezpieczonymi wierzycielami, że z 604,1 mln zł długów, które ma wobec nich, spłacone zostanie 518,9 mln zł. Kluczową rolę odgrywa w tym jednak zamknięcie transakcji z Hoistem, która pozwoli spłacić znaczną część zabezpieczonych zobowiązań, a także zapewni spółce środki na pokrycie bieżących kosztów w najbliższych miesiącach.
  czytaj więcej

Emisje