czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Część ubiegłotygodniowych zatrzymań ws. GetBacku zakończona aresztem

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 kwietnia 2019
Wobec pięciu z 11 zatrzymanych 2 kwietnia osób zastosowano tymczasowy areszt, ale w dwóch przypadkach miał charakter warunkowy i uległ uchyleniu po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

Przed tygodniem funkcjonariusze CBA zatrzymali 11 osób w sprawie GetBacku, w tym osiem z nich to osoby związane z Idea Bankiem. Chodzi o byłego dyrektora departamentu prawnego banku, a jednocześnie jego prokurenta, radcę prawnego świadczącego usługi na rzecz banku, a także sześciu pracowników, którzy sprzedawali obligacje GetBacku.

Tym razem warszawska prokuratura kazała długo czekać na informacje o dalszych losach zatrzymanych osób.

- (…) po wykonaniu czynności procesowych na terenie tutejszej Prokuratury z 11 osobami zatrzymanymi 2 kwietnia br., prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym wobec sześciu osób w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego – poinformowała Obligacje.pl prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Ubiegłotygodniowe zatrzymania – jak tłumaczono – miały związek z „doprowadzeniem wielu osób (obligatariuszy, akcjonariuszy) do niekorzystnego rozrządzenia mieniem znacznej wartości w związku z emisją i sprzedażą obligacji spółki GetBack oraz innych podmiotów z nią powiązanych, która dokonywana była między innymi za pośrednictwem Idea Banku”.

Pozostali podejrzani trafili do aresztu, aczkolwiek nie wszyscy w nim pozostali na dłużej.

- Wobec pięciu podejrzanych skierowano wnioski do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, które zostały uwzględnione, przy czym w przypadku dwóch osób sąd zastosował tzw. areszt warunkowy, który uległ uchyleniu po wpłaceniu kwoty poręczenia majątkowego – poinformowała także prok. Zabłocka – Konopka.

Tydzień temu warszawska prokuratura informowała, że trzem z 11 zatrzymanych osób zarzuca się „popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy i działania na szkodę spółki GetBack”.

W lutym zatrzymano 18 osób, wśród których byli prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy i pozostali pracownicy Idea Banku.

Dotychczas w śledztwie dotyczącym GetBacku zarzuty postawiono 49 osobom, w tym wobec 10 prawdopodobnie stosowany jest areszt.

Więcej wiadomości o GetBack S.A., Idea Bank S.A.

 • UKNF powiadomił prokuraturę o kolejnych sprzedawcach obligacji GetBacku

  23 kwietnia 2019
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wpisał na listę ostrzeżeń publicznych 10 podmiotów, które pośredniczyły w sprzedaży obligacji GetBacku. Do prokuratury złożono zaś zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  czytaj więcej
 • GNB zapowiada wysokie odpisy w wynikach IV kwartału

  23 kwietnia 2019
  Getin Noble Bank dokona odpisów na inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, które obniżą jego wynik brutto o 72 mln zł. Dodatkowo bank odpisze 98 mln zł aktywów z tytułu podatku odroczonego, co z kolei pomniejszy jego wynik netto. To nie wszystko.
  czytaj więcej
 • Zmiany w zarządzie i nadzorze GetBacku

  11 kwietnia 2019
  Przemysław Dąbrowski fotel prezesa zarządu zmienił na wiceprezesa. Do zarządu dołączyła Paulina Pietkiewicz, zasiadająca wcześniej w radzie nadzorczej. Radosław Barczyński, awansował zaś z członka rady nadzorczej na jej przewodniczącego.
  czytaj więcej
 • GetBack oczekuje 85,2 mln zł umorzeń wobec zabezpieczonych wierzycieli

  09 kwietnia 2019
  Windykator ustalił z zabezpieczonymi wierzycielami, że z 604,1 mln zł długów, które ma wobec nich, spłacone zostanie 518,9 mln zł. Kluczową rolę odgrywa w tym jednak zamknięcie transakcji z Hoistem, która pozwoli spłacić znaczną część zabezpieczonych zobowiązań, a także zapewni spółce środki na pokrycie bieżących kosztów w najbliższych miesiącach.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje