wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Dayli spróbuje sprzedaży majątku

msd | 30 stycznia 2017
Należąca do Kerdos Group sieć drogerii może sprzedać towary handlowe za cenę nie niższą niż 26,75 proc. wartości ewidencyjnej.

Towary, na których sprzedaż zgodę wyraził sąd, wchodzą w skład masy sanacyjnej i są przedmiotem zastawu, w tym obligacji serii A na 5 mln zł, których termin spłaty minął we wrześniu.

Majątek Dayli trafić może do kupującego, który złoży najkorzystniejszą ofertę w drodze oferty publicznej, do ogłoszenia której zobowiązany został zarządca spółki. Otrzymana zgoda zakłada, że towary mogą zostać sprzedane za nie mniej niż 26,75 proc. ich wartości ewidencyjnej.

Wcześniej, w listopadzie, rada wierzycieli Dayli wyraziła zgodę na wydzierżawienie sieci drogerii, poszukanie inwestora oraz wyprzedaż mienia. Dzierżawą sieci, a docelowo nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa zainteresowana była RDM Partners, spółka należąca do Moniki Nowakowskiej, współwłaścicielki giełdowego Miraculum. Niespełna dwa tygodnie temu informowano też, że RDM „nadal jest zainteresowany nabyciem części aktywów Dayli, w szczególności towaru sanacyjnego lub odkupieniem od Dayli jej przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Wszelka aktywność wokół Dayli bynajmniej nie przesądza o losach samego Kerdosu, który także znajduje się w postępowaniu sanacyjnym. Być może już niedługo, bo na połowę marca wyznaczono rozprawę w sprawie umorzenia postępowania. Przyczyną ma być „utrata zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu”. 

 • Indeks Default Rate: 197 mln zł z obligacji firm poszło na straty

  05 kwietnia 2018
  W ostatnich 12 miesiącach, zakończonych 31 marca, notowane na Catalyst spółki nie wykupiły obligacji o wartości 197 mln zł. To 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Wśród najmniejszych emisji do inwestorów wciąż nie wraca mniej więcej co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Sąd ogłosił upadłość Kerdos Group

  04 września 2017
  Decyzja zapadała około pół roku po umorzeniu postępowania sanacyjnego, które rozpoczęło się jeszcze w maju 2016 r.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje