piątek, 24 listopada 2017

Newsroom

Dayli spróbuje sprzedaży majątku

msd | 30 stycznia 2017
Należąca do Kerdos Group sieć drogerii może sprzedać towary handlowe za cenę nie niższą niż 26,75 proc. wartości ewidencyjnej.

Towary, na których sprzedaż zgodę wyraził sąd, wchodzą w skład masy sanacyjnej i są przedmiotem zastawu, w tym obligacji serii A na 5 mln zł, których termin spłaty minął we wrześniu.

Majątek Dayli trafić może do kupującego, który złoży najkorzystniejszą ofertę w drodze oferty publicznej, do ogłoszenia której zobowiązany został zarządca spółki. Otrzymana zgoda zakłada, że towary mogą zostać sprzedane za nie mniej niż 26,75 proc. ich wartości ewidencyjnej.

Wcześniej, w listopadzie, rada wierzycieli Dayli wyraziła zgodę na wydzierżawienie sieci drogerii, poszukanie inwestora oraz wyprzedaż mienia. Dzierżawą sieci, a docelowo nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa zainteresowana była RDM Partners, spółka należąca do Moniki Nowakowskiej, współwłaścicielki giełdowego Miraculum. Niespełna dwa tygodnie temu informowano też, że RDM „nadal jest zainteresowany nabyciem części aktywów Dayli, w szczególności towaru sanacyjnego lub odkupieniem od Dayli jej przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Wszelka aktywność wokół Dayli bynajmniej nie przesądza o losach samego Kerdosu, który także znajduje się w postępowaniu sanacyjnym. Być może już niedługo, bo na połowę marca wyznaczono rozprawę w sprawie umorzenia postępowania. Przyczyną ma być „utrata zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu”. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje