poniedziałek, 11 grudnia 2017

Newsroom

Dayli złoży wniosek o ogłoszenie upadłości

msd | 30 marca 2017
Decyzja ma związek z wydanym 9 marca postanowieniem sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego.

Scenariusz, w którym sieć drogerii składa wniosek o upadłość po umorzeniu trwającego ponad rok postępowania restrukturyzacyjnego, nie może specjalnie zaskakiwać. Trudno o inne rozwiązanie, gdy spółka nie miała pieniędzy na regulowanie bieżących zobowiązań powstałych po otwarciu sanacji.

Informację o zamiarze złożenia wniosku upadłościowego podał Kerdos Group, jedyny akcjonariusz Dayli, wobec którego także umorzono postępowanie sanacyjne. Podobny los podzielić może więc i sam Kerdos.

We wrześniu ubiegłego roku, gdy obie spółki znajdowały się już w postępowaniu sanacyjnym, minął termin spłaty obligacji Dayli na 5 mln zł. Wcześniej w pierwszej połowie roku trzech emisji nie wykupił Kerdos (łącznie 7,95 mln zł). W obrocie na Catalyst znajdują się jeszcze dwie emisje spółki (w sumie na 23,2 mln zł), lecz obrót nimi jest zawieszony. Do notowań nigdy nie wprowadzono natomiast emisji publicznej trzyletnich obligacji na 4 mln zł z czerwca 2015 r.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje