niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

Dekpol przydzielił obligacje na 17 mln zł

msd | 05 stycznia 2018
Była to dedykowana emisja dla funduszy Pioneera w ramach – kolejnego już – programu emisji, tym razem wartego 80 mln zł.

Przydzielona seria F1 jest pierwszą z ramach programu, którego wartość Dekpol podniósł niedawno z 70 do 80 mln zł. Pozyskane środki, z tej i kolejnych emisji dedykowanych dla funduszy Pioneera, budowlano-deweloperska spółka zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji mieszkaniowej w Gdańsku.

Uplasowane papiery mają czteroletni okres spłaty, a wysokość kuponu nie jest znana. Ujawniono wyłącznie, że jest on ustalany w oparciu o stopę WIBOR 3M i marżę. W przeszłości podobne za podobne emisje Dekpol płacił około 3,5 pkt proc. marży.

Emisje dla funduszy Pioneera prowadzone są na zasadzie transakcji bilateralnych, spółka nie może zaoferować udziału w nich innym inwestorom.

W październiku Dekpol zapowiedział prywatną emisję obligacji do 50 mln zł, lecz do tej pory nie informowano o jej zamknięciu.

W obrocie na Catalyst znajdują się natomiast warte 35 mln zł obligacje Dekpolu z terminem spłaty w październiku tego roku. Po raz ostatni handlowano nimi ponad miesiąc temu po 101,1 proc. nominału. Aktualnie nabyć je można zaś po 101,19proc., co dawałoby kupującemu 3,86 proc. rentowności brutto. Spółce przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu. 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje