środa, 22 maja 2019

Newsroom

Dekpol wyemituje mniej obligacji

msd | 06 marca 2019
Spółka zrezygnowała z emisji trzech serii papierów dłużnych serii F5-F7 na łączną kwotę 33 mln zł, które miały zostać objęte przez fundusze Pekao.

Deweloper zawarł porozumienie z funduszami Pekao, na rzecz których plasował obligacje w ramach kolejnego programu emisji. Dotychczas z czterech emisji serii F1-F4 Dekpol pozyskał od funduszy Pekao 47 mln zł i mógł uplasować jeszcze trzy kolejne serie na łączną kwotę 33 mln zł. Z następnych emisji jednak spółka rezygnuje.

Swoją decyzję Dekpol tłumaczy „bardzo dobrymi wynikami sprzedaży lokali” w gdańskim projekcie Grano Residence. To właśnie na jego realizację spółka pozyskiwała finansowanie z obligacji emitowanych na rzecz funduszy Pekao.

(…) w aneksie postanowiono, że obligacje serii F5-F7 nie będą przez spółkę emitowane. W zamian za to grupa kapitałowa Dekpol będzie upoważniona i zobowiązana do wykorzystania środków ze sprzedaży lokali w ramach Inwestycji w kwocie odpowiadającej łącznej wartości nominalnej obligacji serii F5-F7 wyłącznie na realizację inwestycji, natomiast środki ze sprzedaży w wysokości przekraczającej tę kwotę będzie zobowiązana przeznaczyć na wcześniejszy wykup obligacji serii F1-F4 – poinformował Dekpol.

Bilateralne emisje dewelopera dla funduszy Pekao nie trafiają na Catalyst. W giełdowym obrocie znajdują się natomiast dwie inne serie długu Dekpolu o łącznej wartości 91,88 mln zł. Ich termin wykupu przypada w marcu 2021 r. W ostatnich transakcjach papiery DEK0321 i DKP0321 wyceniano kolejno na 99,3 proc. oraz 99,39 proc.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje