poniedziałek, 17 grudnia 2018

Newsroom

Dekpol wykupuje przed terminem

msd | 12 marca 2018
Spółka nabyła w celu umorzenia obligacje serii D za 4,5 mln zł oraz zapowiedziała wcześniejszy częściowy wykup tej samej serii na kwotę 22,38 mln zł.

Chodzi o notowane na Catalyst papiery DEK1018 o początkowej wartości 35 mln zł. Po poniedziałkowym umorzeniu wartość emisji spadała do 30,5 mln zł, z czego 22,38 mln zł Dekpol zamierza spłacić 16 kwietnia, tj. w dniu płatności kuponu za 10. okres odsetkowy.

Za kwietniową wcześniejszą częściową spłatę obligatariusze otrzymają także premię w wysokości 0,25 proc. wykupowanego nominału.

O możliwości refinansowania „części lub całości” obligacji serii D Dekpol informował w ubiegłym tygodniu, gdy zamknął nową emisję obligacji, która przyniosła mu 76,88 mln zł wpływów brutto.

Na Catalyst obligacje serii D wyceniane są na 100,8 proc. nominału. Po przedterminowym wykupie wartość emisji spadnie do 8,12 mln zł. Kwotę tę Dekpol będzie musiał spłacić w październiku tego roku.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje