sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Develia chce sprzedać ok. 3 tys. lokali w 2024 r.

msd | 30 stycznia 2024
Deweloper planuje sprzedać w tym roku około 2,9-3,1 tys. mieszkań, a także wydać klucze do około 2,7-2,9 tys. lokali, wynika z celów zatwierdzonych przez zarząd.

Develia celuje w zwiększenie sprzedaży z niecałych 2,7 tys. mieszkań w 2023 r. do 2,9-3,1 tys. w 2024 r. Chce przy tym wprowadzić do oferty i rozpocząć budowę około 3,5-3,7 tys. nowych lokali. 

- W minionym roku osiągnęliśmy rekordową sprzedaż, znajdując nabywców na 2674 mieszkania i wyraźnie przekraczając cel na 2023 r. W tym roku mierzymy jeszcze wyżej i chcemy sprzedać co najmniej 2900 lokali, co pozwoli nam konsekwentnie zwiększać nasz udział w rynku. Planujemy wprowadzić do oferty minimum 3500 lokali i tym samym istotnie ją uzupełnić z uwagi na wysoką sprzedaż w 2023 r., która przełożyła się na relatywnie niski poziom oferty na przełomie roku – powiedział Andrzej Oślizło, prezes Develii, cytowany w komunikacie.

Już rozpoczęte projekty mają natomiast pozwolić grupie na przekazanie między 2,7 a 2,9 tys. mieszkań w 2024 r., co byłoby wynikiem podobnym jak w poprzednim roku (2751). Istotnego zwiększenia liczby wydanych kluczy Develia spodziewa się bowiem dopiero w 2025 r.

Wśród celów zarządu dewelopera na ten rok znajduje się też przygotowanie budynku Arkady Wrocławskie do sprzedaży w 2025 r. O zawarciu przedwstępnej umowy o wartości 42,9 mln euro Develia informowała przed miesiącem. 

- Dążymy do finalizacji transakcji do końca sierpnia 2025 r., co pozwoli nam spełnić ostatni strategiczny cel związany z dezinwestycją portfela obiektów komercyjnych – zapowiedział Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Spółka nie porzuca także rozmów z inwestorami z segmentu najmu instytucjonalnego. Chce w tym roku zawrzeć co najmniej jedną umowę na realizację projektu z obszaru PRS.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii papierów dłużnych Develii. Jedyna detaliczna seria DVL1225, od której spółka płaci 4,1 pkt proc. marży, kwotowana jest na 101,61/102,84 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst