poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

Develia chce wypłacić 179 mln zł dywidendy

msd | 25 maja 2023
Zgodnie z propozycją zarządu, dywidenda miałaby trafić do akcjonariuszy w dwóch ratach płatnych w lipcu i październiku.

Zarząd dewelopera rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie 179 mln zł z zeszłorocznego zysku na wypłatę dywidendy. Przy czym, zostałaby ona podzielona na dwie raty – 107,4 mln zł w lipcu oraz 71,6 mln zł w październiku. 

Pozostałe 117,7 mln zł z zeszłorocznego zysku zarząd Develii proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Na koniec marca grupa Develii miała 575 mln zł gotówki i dodatkowe 80 mln zł w krótkoterminowych papierach dłużnych oraz jednostkach funduszy inwestycyjnych, a niedługo po dniu bilansowym sfinalizowała ona transakcję sprzedaży projektu komercyjnego Wola Retro za 69,3 mln euro netto, co po spłacie kredytu miało jej zapewnić ponad 140 mln zł dodatkowych wpływów.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Develii, ale warta 180 mln zł emisja z marca wciąż jeszcze nie trafiła do giełdowego obrotu. Pochodzące z jedynej jak na razie oferty publicznej papiery DVL1225 (4,1 pkt proc. marży) wyceniane są na 100,59 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

 • Mocny bilans Develii

  18 maja 2023
  Po wypracowaniu 114 mln zł cash flow operacyjnego i przeprowadzeniu emisji obligacji na 180 mln zł deweloper zakończył I kwartał z 575 mln zł gotówki i dodatkowymi 80 mln zł płynności ulokowanej w krótkoterminowych papierach dłużnych oraz funduszach inwestycyjnych. Już w kwietniu sprzedał zaś jeden z biurowców.
  czytaj więcej
 • Develia sprzedała biurowiec za 69,3 mln euro

  27 kwietnia 2023
  Deweloper sfinalizował transakcję sprzedaży warszawskiego projektu biurowego Wola Retro, co pozwoli mu na obniżenie zadłużenia i wzrost stanu wolnych środków.
  czytaj więcej
 • Odwilż u deweloperów z Catalyst

  12 kwietnia 2023
  Notowani na warszawskim rynku obligacji producenci mieszkań sprzedali ponad 4,1 tys. lokali w I kwartale, wyraźnie przebijając rezultaty z poprzednich kwartałów.
  czytaj więcej
 • Develia zredukowała zadłużenie i poprawiła płynność w IV kw.

  31 marca 2023
  Obok zaksięgowania 181,3 mln zł zysku netto w IV kwartale, deweloperowi udało się też wypracować solidne 142,5 mln zł gotówki z działalności operacyjnej. Dług netto Develii przyjmował więc jedną z najniższych wartości w stosunku do kapitałów własnych na przestrzeni ostatnich lat.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst