wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Develia chce wypłacić 179 mln zł dywidendy

msd | 25 maja 2023
Zgodnie z propozycją zarządu, dywidenda miałaby trafić do akcjonariuszy w dwóch ratach płatnych w lipcu i październiku.

Zarząd dewelopera rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie 179 mln zł z zeszłorocznego zysku na wypłatę dywidendy. Przy czym, zostałaby ona podzielona na dwie raty – 107,4 mln zł w lipcu oraz 71,6 mln zł w październiku. 

Pozostałe 117,7 mln zł z zeszłorocznego zysku zarząd Develii proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Na koniec marca grupa Develii miała 575 mln zł gotówki i dodatkowe 80 mln zł w krótkoterminowych papierach dłużnych oraz jednostkach funduszy inwestycyjnych, a niedługo po dniu bilansowym sfinalizowała ona transakcję sprzedaży projektu komercyjnego Wola Retro za 69,3 mln euro netto, co po spłacie kredytu miało jej zapewnić ponad 140 mln zł dodatkowych wpływów.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Develii, ale warta 180 mln zł emisja z marca wciąż jeszcze nie trafiła do giełdowego obrotu. Pochodzące z jedynej jak na razie oferty publicznej papiery DVL1225 (4,1 pkt proc. marży) wyceniane są na 100,59 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst