środa, 29 maja 2024

Newsroom

Develia rozważa emisję obligacji

msd | 09 marca 2023
Deweloper chce uplasować nowe papiery dłużne, ale tym razem ich adresatami byliby jednak inwestorzy instytucjonalni.

Oferowane przez Develię obligacje miałyby okres zapadalności do trzech lat i nie zostałyby zabezpieczone. Wartość samej emisji oraz wysokość kuponu podlegałyby natomiast ustaleniom w procesie rozmów z inwestorami i budowy księgi popytu.

Spółka zastrzega, że do emisji dojdzie pod warunkiem „wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych”. Niemniej, praktyka rynkowa pozwala zakładać, że Develia jest już co najmniej po pierwszych rozmowach z potencjalnymi inwestorami.

W maju spółkę czeka wykup obligacji o wartości 60 mln zł, a w październiku zapadają jej papiery na 70 mln zł.

Po raz ostatni Develia plasowała dług do inwestorów instytucjonalnych blisko półtora roku temu, proponując im wówczas WIBOR 3M plus 2,7 pkt proc. na trzy lata. Później spółka wyszła na rynek tylko raz, ale była to jej pierwsza emisja do inwestorów indywidualnych. Pod koniec ubiegłego roku Develia zaproponowała im 4,1 pkt proc. marży, a z oferty do 20 mln zł pozyskała 15,4 mln zł.

Na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Develii. Pochodzące z niedawnej oferty publicznej papiery DVL1225 kwotowane są na 98,5/99,8 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje