sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Develia zapowiada przejęcie za ok. 100 mln euro

msd | 02 czerwca 2023
Deweloper zawarł przedwstępną umowę przejęcia lokalnego biznesu francuskiej grupy Nexity, na czym ma zyskać 1,4 tys. dodatkowych mieszkań w budowie i bank ziemi z potencjałem do budowy kolejnych 2,2 tys. lokali.

Zawarta przez Develię przedwstępna umowa przewiduje przejęcie 100 proc. udziałów w 19 polskich spółkach zależnych od Nexity za cenę ustaloną na około 100 mln euro, co uwzględnia około 9 mln euro gotówki netto na ich rachunkach. Zamknięcie i transakcji powinno nastąpić do 30 września, pod warunkiem uzyskania zgody prezesa UOKiK.

- Przejęcie Nexity pozwoli nam zwiększyć potencjał rozwojowy spółki na rynku mieszkaniowym. Przede wszystkim istotnie poszerzymy ofertę w dwóch ważnych dla nas aglomeracjach w Polsce, w Warszawie i Krakowie. Wejdziemy także do Poznania, gdzie nie byliśmy dotychczas obecni. Transakcja przybliży nas do realizacji jednego z naszych strategicznych celów, jakim jest zwiększenie skali działania w segmencie mieszkaniowym do poziomu sprzedaży ponad 3000 mieszkań – wyjaśnił Andrzej Oślizło, prezes Develii, cytowany w komunikacie.

Jak podano, na koniec ubiegłego roku Nexity posiadało w Polsce ok. 1,4 tys. lokali w budowie, a bank ziemi grupy dawał potencjał do budowy ok. 2,2 tys. lokali. Ponadto, przejmowane spółki miały zabezpieczone umowami przedwstępnymi grunty pod budowę dodatkowych 2,3 tys. mieszkań.

- Z uwagi na wysoki poziom zaawansowania wielu inwestycji Nexity, będą one miały pozytywne przełożenie na wyniki finansowe Develii. Przejęcie Nexity pozwoli nam na zwiększenie potencjału sprzedażowego Develii w krótkim okresie, ponieważ duża część projektów z banku gruntów posiada zgody administracyjne umożliwiające rozpoczęcie budowy. Jednocześnie będziemy w stanie osiągnąć z transakcji wyższy zwrot na kapitale własnym niż założyliśmy w strategii – zapowiedział Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii. 

Jak wyjaśnił, transakcja zostanie sfinansowana środkami własnymi oraz kredytem bankowym.

Na koniec I kwartału grupa Develli dysponowała 575 mln zł gotówki i dodatkowymi 80 mln zł w krótkoterminowych obligacjach i jednostkach funduszy inwestycyjnych. Niewiele później deweloper sfinalizował też sprzedaż biurowca Wola Retro za 69 mln euro netto, co po spłacie kredytu miało mu zapewnić ponad 140 mln zł dodatkowych wpływów. Przed tygodniem zarząd Develii zaproponował jednak wypłatę 179 mln zł dywidendy, która miałaby trafić do akcjonariuszy w dwóch ratach, płatnych w lipcu i październiku.

Na Catalyst znajdują się cztery serie obligacji Develii. Przy czym marcowa emisja na 180 mln zł nie trafiła jeszcze do obrotu. Pochodzące z jak na razie jedynej oferty publicznej dla drobnych inwestorów papiery DVL1225 z 4,1 pkt proc. marży kwotowane są w piątek rano na 100,01/100,89 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst