niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Developres oferuje obligacje z 6,4 pkt proc. marży

Michał Sadrak | 02 listopada 2023
Rzeszowski deweloper chce pozyskać 6 mln zł z publicznej oferty 32-miesięcznych papierów dłużnych. A jeśli popyt dopisze, wartość emisji może zostać zwiększona do 8,5 mln zł.

Za wygasające pod koniec lipca 2026 r. obligacje Developres proponuje WIBOR 3M plus 6,4 pkt proc. marży. Na dziś dałoby to w sumie 12,06 proc. rocznie dla pierwszego okresu odsetkowego, ale faktyczna wysokość kuponu ustalona zostanie dopiero w oparciu o stawkę referencyjną z 9 listopada. Warto natomiast odnotować, że pierwszy okres odsetkowy nie będzie liczyć pełnych trzech miesięcy, za czym stoi plan zasymilowania oferowanych obligacji z uplasowaną pod koniec września serią H o wartości 4,43 mln zł. I z tego też powodu warunki obu emisji muszą się pokrywać jeden do jednego.

I tym razem Developres zagwarantował sobie więc prawo prawo do wcześniejszego wykupu. Papiery nie zostaną natomiast zabezpieczone, lecz nad deweloperem ciążyć będzie cały szereg kowenantów. Począwszy od niewypłacania dywidendy, przez pozostanie pod kontrolą obecnego akcjonariusza oraz ograniczenie wydatków na posiadany klub siatkarski i sponsorowaną stadninę koni, po kontrolę wskaźnika zadłużenia. W tym ostatnim przypadku oznacza to utrzymanie skonsolidowanego długu netto poniżej 1,1x kapitałów własnych, ale powiększonych o różnicę pomiędzy wartością bilansową i rynkową budynku biurowego SkyRes (na koniec czerwca br. projekt ten wyceniano w sprawozdaniu na 92 mln zł przy wartości z ostatniego operatu na poziomie 153,6 mln zł). 

Pozyskane z emisji środki Developres zobowiązał się wykorzystać do finansowania projektów deweloperskich, w tym zakup gruntów, czy udzielenie pożyczek do spółek celowych. 

Oferta obligacji Developresu prowadzona jest przez Noble Securities i potrwa do 14 listopada. Zainteresowani udziałem w niej inwestorzy mogą składać zapisy od 1 tys. zł. Docelowo dług powinien trafić do obrotu na Catalyst, jeśli tylko łączna wartość papierów wyemitowanych we wrześniu i listopadzie przekroczy wymagane 5 mln zł.

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Developres Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje