wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Do sądu trafił akt oskarżenia ws. Topmedicalu (d. PTI)

msd | 02 lutego 2023
Prokurator postawił w stan oskarżenia pięć osób powiązanych z dawnym Powszechnym Towarzystwem Inwestycyjnym, które miały dopuścić się między innymi oszustw przy emisjach obligacji, działań na szkodę wierzycieli i manipulowania kursami akcji.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie oszustwa przy emisjach trzech serii obligacji Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego, udaremniania zaspokojenia wierzycieli poprzez pozbywanie się majątku w sytuacji grożącej niewypłacalności, faworyzowania części wierzycieli, podawania nieprawdy w dokumentach dotyczących instrumentów finansowych, manipulowania kursami akcji, czy braku zgłoszenia wniosku o upadłości spółki. 

Jak się dowiedzieliśmy, listę oskarżonych otwiera Krzysztof Z., niegdyś kluczowy akcjonariusz PTI, znany na GPW także z innych spółek (m.in. PC Guard). Ponadto, w stan oskarżenia postawieni zostali byli prezesi – Kamil J. i Monika H., a także dwie inne osoby, w tym księgowa spółki.

W chwili kierowania do sądu aktu oskarżenia wobec wszystkich podejrzanych stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze (dozór policji, poręczenie, zakaz opuszczania kraju), wynika z informacji przekazanych nam przez prok. Łukasza Wawrzyniaka, rzecznika Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Płynnościowe problemy PTI wyszyły na jaw w 2015 r. Zaczęło się od niewypłacenia odsetek od jednej serii obligacji, mimo że kilka dni wcześniej skupiła poza rynkiem własne papiery po cenie wyraźnie odbiegającej od tej z Catalyst. Później spółka nie wykupiła papierów o wartości 4 mln zł, a ostatecznie zostawiła na lodzie właścicieli trzech serii długu o łącznej wartości około 11 mln zł. W maju 2016 r. sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki, już wtedy działającą pod nazwą Topmedical. Jeszcze w tym samym roku uchylono postępowanie z powodu braku majątku na jego przeprowadzenie.

PTI zajmowało się inwestycjami w inne podmioty, w tym na rynku NewConnect.

Więcej wiadomości o Topmedical S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo