poniedziałek, 17 czerwca 2019

Newsroom

Indeks Default Rate: Spada udział niewykupionych obligacji na Catalyst

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 06 kwietnia 2017
W okresie ostatnich 12 miesięcy udział niespłaconego zadłużenia z tytułu obligacji korporacyjnych notowanych na GPW spadł do 2,7 proc. To jeden z najlepszych wyników ostatnich lat, a w perspektywie kolejnych kwartałów widać szansę na dalszą poprawę.

W I kwartale tylko jedna spółka nie wykupiła papierów dłużnych notowanych niegdyś na Catalyst. A ponieważ chodzi o znajdującą się w upadłości likwidacyjnej PCZ, to nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Ogółem w okresie minionych 12 miesięcy firmy nie spłaciły 90,6 mln zł obligacyjnego zadłużenia notowanego na GPW, co stanowiło 2,7 proc. całkowitej wartości zapadających w tym czasie papierów korporacyjnych. W trzyipółletniej historii obliczanego przez Obligacje.pl Indeksu Default Rate (IDR) tylko raz znajdował się on na niższym poziomie –  w III kwartale 2015 r., gdy przy 82,7 mln zł niewykupionego zadłużenia spadł do 2,6 proc.

Na 121 serii wygasających w ostatnim roku brakiem spłaty zakończyło się 19 wykupów, tj. 15,7 proc. wobec 16,7 proc. kwartał wcześniej i 19 proc. przed rokiem. W istocie problem dotyczył dziewięciu firm, bo kilka z nich nie wykupiło więcej niż jednej serii. Rekordzistą w tym względzie jest e-Kancelaria z pięcioma niespłaconymi seriami. Po trzy emisje nie wykupiły PCZ i Property Lease Fund, zaś Kerdos Group i Włodarzewska po dwie serie. Ogółem chodzi więc o firmy będące już w upadłości lub zmierzającym ku niepowodzeniu postępowaniu restrukturyzacyjnym.

12-miesięczny default rate dla obligacji firm z Catalyst

Na bieżący kwartał pewniakiem do braku wykupu są obligacje LZMO, spółki znajdującej się w postępowaniu sanacyjnym. Znakiem zapytania pozostają dwie serie papierów Integera, których los w zasadzie zależy od wyników trwającego wezwania na akcje spółki. Tak czy inaczej, w najbliższym czasie należy oczekiwać wyraźnego spadku udziału defaultów, ponieważ nieprzeciętnie wysoka będzie wartość wygasających papierów. Dość wspomnieć, że w czerwcu wygasają warte 2,5 mld zł papiery PGNiG. Nie brakuje też innych relatywnie dużych  wykupów, bo obligacje na 200-250 mln zł do wykupienia mają Alior Bank, Echo Investment i PKN Orlen (dwie emisje po 200 mln zł). Ogółem więc wartość zapadającego w samym II kwartale zadłużenia (3,78 mld zł bez BGK i EBI), będzie wyższa niż w okresie minionych 12 miesięcy (3,32 mld zł), co pozwala oczekiwać rekordowo niskich odczytów Indeksu Default Rate.

Niezmiennie natomiast na drugim biegunie całego rynku obligacji firm znajdują się emisje o wartości mniejszej lub równej 10 mln zł. Chodzi więc o tę część rynku, która adresowana jest przede wszystkim do inwestorów detalicznych. W tym przypadku statystyki wciąż działają na niekorzyść, gdyż wartość zadłużenia niewykupionego w okresie ostatnich 12 miesięcy to 75,6 mln zł, co stanowi 27,7 proc. segmentu małych emisji. Kwartał i rok temu było to odpowiednio 26 proc. oraz 22,7 proc. Podobnie wygląda też udział liczby niewykupionych emisji. 17 niewykupionych serii stanowiło 26,6 proc. wobec 27,9 proc. na koniec 2016 r. i 26,1 proc. przed rokiem.

12-miesięczny default rate dla wartych do 10 mln zł obligacji firm z Catalyst

Wspólnym mianownikiem niemal wszystkich defaultów na Catalyst są odsetki na poziomie 8-10 proc. rocznie lub równoważne im oprocentowanie zmienne. Ostatecznie jednak same kupony nie decydowały o braku wykupu, mogły co najwyżej w jasny sposób sugerować podwyższone, momentami wręcz wysokie, ryzyko inwestycji. Same defaulty, patrząc na poniższą listę, to już natomiast kwestia niepowodzenia biznesowego, a nierzadko także dobrze zaplanowanego „niepowodzenia”.

Niewykupione obligacje z Catalyst w ostatnich 12 miesiącach


 

Jak liczymy wskaźniki?

Relacja liczby niewykupionych do zapadających serii, jak i wartość niewykupionego długu do  sumy wygasających emisji, liczone są w ujęciu 12-miesięcznym. Pomijamy papiery BGK, EBI i emisje w euro.

Wskaźniki default rate liczone są w dwóch wariantach – dla całego rynku Catalyst (rynki prowadzone przez GPW oraz BondSpot), jak i dla emisji o wartości nie wyższej niż 10 mln  ł (przyjmujemy, że są to oferty kierowane głównie do inwestorów indywidualnych).

By obliczyć default rate posługujemy się danymi własnymi oraz GPW. Uwzględniamy wyłącznie papiery, które były notowane na Catalyst, także jeśli zostały one wycofane z obrotu przed terminem wykupu. Liczba i wartość niewykupionego długu porównywana jest z emisjami, które powinny zapadać w danym okresie (nawet jeśli spłacono je przed czasem).

Jako default rozumiemy wyłącznie te emisje, które faktycznie nie zostały spłacone. Jeśli  emitent ureguluje swoje zobowiązania z opóźnieniem, wskaźniki mogą zostać skorygowane.

 • Prokuratura bada sprawę Kerdos Group

  07 czerwca 2019
  Jak się dowidzieliśmy, warszawska Prokuratura Okręgowa sprawdza, czy doszło do pokrzywdzenia obligatariuszy – upadłego już – Kerdos Group. W śledztwie jest jednak więcej wątków, a wśród jego inicjatorów jest także Komisja Nadzoru Finansowego.
  czytaj więcej
 • KNF ponownie ukarała Kerdos Group

  15 maja 2019
  Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 200 tys. zł kary pieniężnej na Kerdos Group po blisko dwóch latach od ogłoszenia upadłości spółki.
  czytaj więcej
 • Property Lease Fund zapowiada batalię prawną z mediami

  25 marca 2019
  Spółka zapowiada „działania prawne” przeciwko wydawcom mediów po ubiegłotygodniowych informacjach o zatrzymaniu jej prezesa Marcina P.
  czytaj więcej
 • Prezes Property Lease Fund na razie zostaje w areszcie

  20 marca 2019
  Prokurator przedstawił Marcinowi P. między innymi zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości szeregu osób, poprzez wprowadzenie ich błąd podczas emisji obligacji. Prezes PLF nie przyznał się do zarzucanych czynów. Trafił na trzy miesiące do aresztu, ale będzie mógł go opuścić po złożeniu 600 tys. zł poręczenia majątkowego.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje