sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Dom Development chce wypłacić 141 mln zł dywidendy zaliczkowej

msd | 17 października 2023
Deweloper planuje przekazać akcjonariuszom 141,34 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r.

Zgodnie z planami zarządu Domu Development, do inwestorów trafi po 5,5 zł na każdą akcję. Przy czym, ostateczna wysokość dywidendy zaliczkowej i dzień jej wypłaty ustalone zostaną po zbadaniu półrocznego sprawozdania spółki przez biegłego (dotychczas raport podlegał tylko wymaganemu prawem przeglądowi przez audytora).

Po przekazaniu blisko 2 tys. mieszkań I półroczu grupa Dom Development wykazała 1,27 mld zł przychodów, z czego wypracowała 222,6 mln zł zysku netto.

Na koniec I półrocza deweloper miał ponad 666 mln zł gotówki, która blisko dwukrotnie przekraczała poziom jego zadłużenia finansowego. Lecz we wrześniu pozyskał on rekordowe 260 mln zł z emisji obligacji, co częściowo trafiło na październikowe refinansowanie papierów o wartości 50 mln zł.

Na Catalyst notowane są trzy serie długu Domu Development (najnowsza emisja nie trafiła jeszcze do obrotu). Lecz do handlu nimi dochodzi tylko sporadycznie. 

Więcej wiadomości o Dom Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst