sobota, 31 października 2020

Newsroom

Dom Development emituje nowe obligacje

msd | 22 września 2020
GPW zgodziła się wprowadzić do obrotu warte do 100 mln zł papiery dłużne dewelopera, gdy zostaną one zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Komunikat Giełdy wskazuje, że na dniach Dom Development wyemituje nowe obligacje serii DOMDET4250925, co wskazuje na dług z pięcioletnim tenorem. 

Na razie nowe obligacje dewelopera nie zostały jeszcze zarejestrowane przez KDPW.

Na Catalyst notowane są cztery serie długu Dom Development z terminami spłaty w latach 2021-2024. Za dwie najdłuższe serie, pięcioletnie emisje z 2018 i 2019 r., spółka płaci 1,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Do handlu papierami dłużnymi dewelopera dochodzi tylko sporadycznie. Aktualnie dla żadnej z serii nie wystawiono ofert sprzedaży.

Więcej wiadomości o Dom Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje