niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

EBOR może objąć obligacje Cyfrowego Polsatu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 11 kwietnia 2019
Telekomunikacyjno-medialny koncern, który rozważa refinansowanie obligacji o wartości 1 mld zł, zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w sprawie możliwego udziału w nowej emisji.

Jak podano, zawarcie umowy ramowej jest związane z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat w ramach przyjętego niedawno programu emisji obligacji o wartości 1 mld zł. Środki z nowej emisji, do której mogłoby dojść w tym kwartale, trafiłyby na refinansowanie starszej serii CPS0721, także wartej 1 mld zł.

Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie EBOR kontraktowego obowiązku nabycia obligacji spółki, które mogą zostać wyemitowane przez spółkę w ramach programu. Spółka nie zobowiązała się również wobec EBOR do dokonania emisji obligacji w ramach programu. Ostateczna decyzja spółki o dokonaniu emisji obligacji w ramach programu oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki – poinformował Cyfrowy Polsat.

Umowa zobowiązuje Cyfrowy Polsat do działania zgodnie z wymogami stosowanymi przez EBOR. Wprawdzie celem nowej emisji jest refinansowanie papierów CPS0721, ale umowa zobowiązuje spółkę do określonych wydatków inwestycyjnych.

Umowa ramowa określa również zobowiązania spółki, w szczególności w zakresie ponoszenia w okresie siedmiu lat od dnia ewentualnego nabycia obligacji spółki przez EBOR, wydatków inwestycyjnych na zwiększenie efektywności energetycznej w Polsce w kwocie nie mniejszej niż 50 proc. łącznej wartości nominalnej obligacji spółki, które zostałyby nabyte przez EBOR – wyjaśniono.

Do wygaśnięcia umowy dojdzie zaś, jeśli EBOR jednak nie obejmie obligacji Cyfrowego Polsatu lub zmniejszy stan ich posiadania poniżej wartości wskazanej w umowie. Komunikat nie precyzuje jednak o jaką kwotę chodzi.

W czwartek rano obligacje CPS0721 tanieją o 4 p.b. do 100,3 proc. nominału.

W lipcu ubiegłego roku spółka przestała być zobowiązana do wypłaty obligatariuszom premii, jeśli dojdzie do przedterminowego wykupu.

O wstępnych przymiarkach do refinansowania starszych obligacji Cyfrowy Polsat informował jeszcze w październiku ubiegłego roku.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje