niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Echo Investment uplasowało obligacje wśród instytucji

msd | 28 lutego 2024
W trakcie prowadzenia oferty adresowanej do inwestorów indywidualnych deweloper wyemitował także instytucjonalny dług o wartości 100 mln zł.

Objęte przez inwestorów kwalifikowanych niezabezpieczone obligacje mają pięcioletni okres spłaty i zmienny kupon, wyliczany w oparciu o WIBOR 6M i marżę, której wysokości na razie nie ujawniono (poprzednia złotowa emisja dla instytucji z maja ub.r. została uplasowała z 4,5 pkt proc. marży).

Jak wynika z komunikatu, emisja Echa sprowadziła się do zrolowania części długu wygasającego w latach 2024-2025. Równolegle do przydziału nowych papierów spółka nabyła trzy starsze serie o łącznej wartości nominalnej 99,99 mln zł.

Tymczasem do najbliższego piątku Echo przyjmuje także zapisy w kierowanej do inwestorów indywidualnych publicznej ofercie do 70 mln zł, w której proponuje 4 pkt proc. ponad WIBOR 6M, ale przy czteroletnim okresie spłaty.

Niezależnie od dwóch różnych emisji Echa, prace nad uplasowaniem nowych papierów dłużnych prowadzi także kontrolowany przez spółkę Archicom. Niemniej, na mocy zawartej przed tygodniem umowy o strategicznej współpracy oba podmioty zobowiązane są nie konkurować ze sobą o finansowanie na rynku obligacji.

Na Catalyst notowanych jest 15 serii papierów dłużnych Echa o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł i termiach spłaty w latach 2024-2028. Pochodzące z zeszłorocznych ofert publicznych obligacje ECH0627 i ECH1127 (także po 4 pkt proc. marży) w środę rano kwotowane są przez sprzedających kolejno na 100,9 oraz 100,7 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje