poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Elemental Holding zrefinansował większość obligacyjnych długów

msd | 01 lipca 2019
Spółka uplasowała dwie emisje obligacji o łącznej wartości 61,8 mln zł, którymi niemal w całości zastąpiła obecne na GPW papiery EMT1019 oraz EMT1021.

Elemental Holding przydzielił obligacje serii A/2019 i B/2019 warte odpowiednio 23,7 mln zł oraz 38,1 mln zł. To prawie sześcioletni dług, ale z amortyzacją kapitału przeprowadzaną co kwartał. 

Spółka nie ujawniła wysokości oprocentowania, za wyjątkiem tego, że jest ono zmienne. Nowe obligacje nie zostały zabezpieczone.

W ramach emisji nowego długu Elemental Holding wykupił 23,5 mln zł obligacji serii E (EMT1019) z emisji na 24 mln zł. Spółka spłaciła też 37,8 mln zł serii F (EMT1021), która warta była dotychczas 40 mln zł. 

Obligacje EMT1019 notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Seria EMT1021 wprawdzie dostępna jest też na detalicznej części rynku, ale do tej pory nią nie handlowano.

Więcej wiadomości o Elemental Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje