czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Enea chce odkupić czerwcowe obligacje

msd | 26 kwietnia 2024
W ramach plasowania nowej emisji energetyczna spółka chce nabyć od inwestorów starsze papiery ENA0624 o wartości nominalnej 2 mld zł.

Skup wygasających 26 kwietnia obligacji objąć może całość lub tylko część emisji, wynika z komunikatu Enei. Sama operacja będzie mieć związek z plasowaniem nowych papierów.

Przed tygodniem spółka zapowiedziała chęć wyemitowania w II kwartale nowych obligacji do 2 mld zł, których warunki zostaną ustalone w oparciu o proces budowy książki popytu.

Za wygasające w czerwcu obligacje Enea płaci 1,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Przed otwarciem piątkowej sesji kwotowano je na 100,12/100,30 proc. nominału, sięgającego w tym przypadku 100 tys. zł.

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst