czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Enea pożycza 2,5 mld zł

msd | 30 stycznia 2023
Energetyczna spółka zawarła z konsorcjum banków umowy kredytowe o łącznej wartości 2,5 mld zł. Cześć zadłużenia powiązana będzie ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju.

PKO BP, BGK, Bank Pekao, Alior Bank oraz Bank of China pożyczą Enei 2,5 mld zł na okres pięciu lat z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata, na co złoży się 1,5 mld zł okresowo amortyzowanego kredytu terminowego oraz 1 mld zł kredytu odnawialnego. 

Pozyskane z kredytu terminowego środki Enea zobowiązana będzie przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z siecią dystrybucji lub OZE. W przypadku kredytu odnawialnego wpływy trafią zaś na finansowanie bieżącej działalności oraz kapitału obrotowego, ale z wyłączeniem jakichkolwiek wydatków na elektrowni opalane węglem lub inną działalność z nim związaną (wydobycie, obrót, refinansowanie zadłużenia lub wydatków, itp.).

Jak wskazano, oprocentowanie kredytów będzie zmienne, a sama wysokość marży uzależniona będzie także od wskaźników dług netto/EBITDA. Przy czym, w przypadku wartego do 1,5 mld zł kredytu terminowego dodatkowo Enea zobowiązana będzie do wypełnienia wskaźników zrównoważonego rozwoju, na które składać się będzie redukcja emisji CO2 oraz zwiększenie udziału OZE w strukturze wytwórczej. 

Na zabezpieczenie zobowiązań kredytowych Enea wystawiła oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Na koniec września grupa Enea wykazywała 553 mln zł ujemnego długu netto (tj. gotówka przewyższała zobowiązania odsetkowe). 

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Enei, choć ich dostępność dla inwestorów indywidualnych ogranicza jednostkowy nominał na poziomie 100 tys. zł. Wygasające w połowie 2024 r. papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. W poniedziałek rano rynek kwotuje je na 99,46/100,0 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst