poniedziałek, 30 listopada 2020

Newsroom

Enea wciąż ze stratą netto po trzech kwartałach

msd | 19 listopada 2020
Energetyczna grupa miała 13,46 mld zł przychodów, 2,64 mld zł wyniku EBITDA i 44 mln zł straty netto po pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku, wynika ze wstępnych wyników.

Skonsolidowane przychody Enei za trzy kwartały rosły wprawdzie o 11 proc. r/r do 13,46 mld zł, ale wynik EBITDA (2,64 mld zł) był wyższy „tylko” o 3 proc., a na poziomie wyniku netto wykazano 44 mln zł straty wobec 990 mln zł zysku przed rokiem.

W samym III kwartale grupa Enea miała 4,52 mld z przychodów (4,15 mld zł przed rokiem), 813 mln zł wyniku EBITDA (890 mln zł) oraz 38 mln zł zysku netto (410 mln zł), wynika z naszych obliczeń.

Jak podano, wstępne wyniki uwzględniają wpływ odpisu aktualizującego wartość akcji Polskiej Grupy Górniczej do zera. Według październikowego komunikatu Enei odpis ten obciążył skonsolidowany wynik netto za III kwartał o około 129 mln zł. 

Pełne sprawozdanie za III kwartał Enea opublikuje 26 listopada.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Enei. Warte 2 mld zł papiery z terminem spłaty w czerwcu 2024 r. oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży. Aktualnie rynek kwotuje je na 100,75/101,15 proc. nominału (bid/ask), choć do samych transakcji dochodzi rzadko (nominał to 100 tys. zł).

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje