wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Erbud chce przekazywać więcej zysku na dywidendę

msd | 11 marca 2019
Budowlana spółka będzie przekazywać od 30 do 70 proc. skonsolidowanego zysku netto na wypłatę dla akcjonariuszy – wynika ze zmienionej polityki dywidendy.

Dotychczasowa polityka dywidendy w Erbudzie, przyjęta przed dwoma laty, zakładała wypłatę między 30 a 50 proc. zysku, bez wskazania, iż chodzi o wynik skonsolidowany. W ubiegłym roku budowlana spółka wypłaciła 14,09 mln zł dywidendy za 2017 r., co stanowiło 58,9 proc. skonsolidowanego zysku netto (112,4 proc. zysku jednostkowego).

Rekomendowana walnemu zgromadzeniu wysokość dywidendy, jak zapisano w polityce, uwzględniać ma aktualną i przyszłą sytuację finansową spółki oraz jej grupy kapitałowej. Zarząd Erbudu zobowiązuje się uwzględniać między innymi: potrzeby inwestycyjne, politykę akwizycyjną , potrzeby płynnościowe oraz wysokość zobowiązań, tak z bieżącej działalności, jak i zadłużenia finansowego.

Na wypadek „wyjątkowo dobrej oceny”, zarząd budowlanej spółki zastrzega sobie także możliwość wypłaty więcej niż 70 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Na razie, po trzech kwartałach ubiegłego roku grupa Erbud wykazywała 24,8 mln zł straty netto.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Erbudu. Zapadającymi we wrześniu 2021 r. papierami o wartości 52 mln zł po raz ostatni handlowano 21 lutego. Wyceniano je wówczas na 96,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Erbud S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Arctic Paper miał stratę w IV kwartale

  19 marca 2019
  Producent papieru zanotował 21,4 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej i 30,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kwartale. Nieco poprawił natomiast przepływy operacyjne względem poprzednich trzech kwartałów. Niezależnie od tego, bankowy kowenant wyliczany właśnie w oparciu o cashflow pozostawał naruszony.
  czytaj więcej
 • Zadłużenie MLP Group systematycznie rośnie

  19 marca 2019
  Zysk operacyjny dewelopera powierzchni magazynowych wzrósł w ubiegłym roku prawie trzykrotnie, na co istotny wpływ miała jednak aktualizacja wycen nieruchomości. Cash flow operacyjny spadł do 36 mln zł, co przy 195,5 mln zł nakładów inwestycyjnych wymagało dalszego wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Fabryka Konstrukcji Drewnianych nie wykupi obligacji

  11 marca 2019
  Wygasające w poniedziałek obligacje serii J o wartości 2,08 mln zł nie zostaną spłacone – poinformowała spółka.
  czytaj więcej
 • Zysk netto PBS w Ciechanowie spadł o 64 proc. r/r

  11 marca 2019
  Polski Bank Spółdzielczy wykazał niecałe 3,3 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 9,1 mln zł rok wcześniej. Przy rosnących aktywach jego portfel wciąż maleje.
  czytaj więcej

Emisje