środa, 29 maja 2024

Newsroom

EuCO już pod parasolem restrukturyzacji

msd | 02 listopada 2022
Legnicki sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec odszkodowawczej spółki i ustanowił w niej zarządcę.

Z jednej strony sąd pozostawił EuCO zarząd własny, z drugiej zaś dodatkowo wyznaczył spółce zarządcę. Rola ta przypadła spółce Kubiczek Michalak Sokół, która specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

W połowie października EuCO nie wypłaciło obligatariuszom 1,4 mln zł tytułem odsetek i części kapitału od wartych 17,2 mln zł obligacji EUC0423. Ponadto, spółka nie zapłaciła też raty kredytowej w banku. Dzień później złożyła do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (a na wszelki wypadek także wniosek o ogłoszenie upadłości).

Po defaulcie do EuCO zaczęły spływać wezwania do zapłaty od obligatariuszy, jak i administratora zabezpieczeń. Ten ostatni podobne wezwania skierował też do poręczycieli obligacji.

Według wcześniejszych zapowiedzi, w ramach postępowania sanacyjnego EuCO zamierza ustabilizować swoją działalność operacyjna i spłacić długi w ratach. Część z nich może zostać objęta redukcją. Na razie jednak nie wiadomo, jaka część obligacji może zostać zaspokojona z zabezpieczeń, a jaka ich część zostanie objęta ewentualnym układem.

Na zabezpieczenie papierów dłużnych EuCO składają się zastawy na jego akcjach, wierzytelnościach, rachunkach bankowych, a także na akcjach i udziałach podmiotów zależnych. Ponadto, na zabezpieczenie długu ustanowiono też poręczenia spółek zależnych, które razem z emitentem wystawiły oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Na koniec zawarto też umowę podporządkowania, która daje obligacjom i kredytowi w Santander Banku pierwszeństwo wobec pożyczki, jaką EuCO otrzymało od prezesa.

Na niedługo przed zawieszeniem obrotu inwestorzy wyceniali obligacje EUC0423 w okolicach 20-25 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium