niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

Eurocent dostał kolejne wezwanie do wykupu obligacji

msd | 11 stycznia 2018
Tym razem chodzi o notowaną na Catalyst serię F, której termin wykupu przypada we wrześniu, ale spółka już przestała ją obsługiwać.

Otrzymane wezwanie dotyczy obligacji na 170 tys. zł. Cała emisja warta jest zaś 2,31 mln zł.

We wtorek spółka informowała też o otrzymaniu wezwania do przedterminowego wykupu nienotowanych na Catalyst papierów serii G. Z wartej 3 mln zł emisji inwestorzy zażądali natychmiastowej spłaty długu na 2,6 mln zł.

Wezwania, które napłynęły do firmy pożyczkowej, najprawdopodobniej pozostaną bez odpowiedzi. Eurocent jeszcze w czerwcu ubiegłego roku nie wykupił notowanych wcześniej na GPW papierów ERC0617 o wartości 1,8 mln zł (w ratach później wykupiono 0,74 mln zł). Miesiąc później spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, którego nie uruchomiono do tej pory. W międzyczasie sąd zabezpieczył natomiast majątek Eurocentu, najpierw poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, później zaś zamieniając go na zarządcę przymusowego, co oznacza odebranie spółce zarządu nad własnym majątkiem.

Pozostającymi na Catalyst obligacjami ERC0918 po raz ostatni handlowano we wtorek po 29 proc. nominału. Aktualnie papiery kwotowane są na 23,01/32 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje